L’administration communale des Fourons en flagrant délit

L’administration fouronnaise et le bureau d’études "OMGEVING" présenteront ce jeudi 23 août le plan de structure au conseil communal.

Dans l’imposant document, il faut démontrer que tout a été fait pour associer la population à cette étude. On y écrit, en néerlandais évidemment, que le website communal a été mis à contribution pour informer la population.

J’ai évidemment cliqué sur www.fourons.be et j’ai trouvé ceci:

Fourons_site_FR

Comme j’étais sur la page francophone et comme je sais que celle-ci est très mal tenue à jour, je me suis dit qu’il fallait peut-être aller voir sur la page en néerlandais.

Consternation:

Voeren_site_NL

La aussi "structuurplan" apparaît, mais c’est entièrement vide: RIEN, NADA !

L’administration communale fouronnaise en flagrant délit de MENSONGE.

9 réflexions sur « L’administration communale des Fourons en flagrant délit »

 1. Au prix des sites internet de nos jours, c’est vraiment malheureux…Et tout ça pour faire une table des matières…microsoft word ferait ça aussi bien et pour beaucoup moins…

 2. De Vlaamse meerderheid huurt een Nederlandstalig onderzoeksbureau in dat vet betaald wordt met het geld van de burgers om een structuurbeleidsplan te maken, zoals er velen circuleren, maar dat ingevuld wordt met wat Voerense gegevens. Hadden de franstalige burgers inspraak of moeten ze daarvoor eerst een cursus sjiek ambtenarennederlands leren? Of was er zelfs geen gelegenheid? Ik vermoed van niet, als deze zelfs niet geïnformeerd worden. Daarbij acht Voerbelangen het niet nodig om Vlamingen te informeren. De Nederlanders zijn binnen en hoeven niet meer geraadpleegd te worden, zoals voor de verkiezingen van 2000 met breed opgezette dorpsvergaderingen, en nog minder geïnformeerd. Of hebben zij inspraak? Me dunkt: Voeren wordt bestuurd door een paar Vlaamse families die zich kort bij de bron de zakken vullen, zodat ze nog naar Australië kunnen emigreren als hier de bom valt of als de Noord-zee onverwachts toch nog wat hoger dan gedacht komt.

  In een, vooral goedgebekt en goeduitziend plan, paginaas lang zeveren over hoe gedragen hun plan wel niet is door de bevolking blijkt voldoende te zijn. Woorden, ja, niets dan woorden.

  Tja, en zolang als er niemand zich de moeite doet om de werkelijke toedracht eens te komen bekijken, zolang werkt dit soort fictie. En als ze wel komen kijken, zoals de afgevaardigden van de Raad van Europa, dan legt men die uitspraken naast zich neer omdat de verdragen niet geratificeerd zijn. Dat Vlaanderen deze weigert te ratificeren wordt gemakshalve maar effe vergeten te zeggen. De Vlaamse fictie wordt met man en macht overeind gehouden en de Voerense dorpspotentaten, zij voeren er wel bij…anno 2007!

  Democratie? Laat me niet lachen. Dit, beste meneer de burgemeester is dictatuur.

 3. On a dit qu’on le mettrait sur le site pendant l’enquête publique! C’est pas encore le cas.

 4. Dat schrijft Bep M. Mevrouw, u schrijft: « De Vlaamse meerderheid huurt een Nederlandstalig onderzoeksbureau in dat vet betaald wordt met het geld van de burgers om een structuurbeleidsplan te maken ». Fout! Meer dan fout! Het contract met dit bureau werd nog door Retour à Liège getekend en de eerste aanzet tot het structuurplan (met omleidingswegen dwars door ons landschap bijvoorbeeld) kwam ook van hen. Dus niks te Vlaamse meederheid, wel onze voorgangers! Door dergelijke onwetendheid maakt men zich natuurlijk wel totaal ongeloofwaardig en toont men aan dat het in de geschriften enkel te doen is om haat tegenover ons.
  Nu ga ik even verder met het ontkrachten van alle andere onzin. Geen inspraak? Wel, er was al een informatiebrochure in twee talen, er volgt er nog een in de twee talen, we hebben al wat schriftelijke N en F meldingen en suggesties ontvangen bij het voorontwerp dat we in twee talen presenteerden tijdens een publieke hoorzitting, de samenvatting van het plan wordt ook voor de F-taligen in hun taal ter beschikking gesteld, we hebben zelfs (ook al is dit volgens de wet niet nodig) een aantal kaartteksten doen vertalen en er komt een openbaar onderzoek gedurende maar liefst drie maanden. Tijdens dit onderzoek krijgt elke inwoner van onze gemeente het volste recht om nogmaals suggesties te doen in zijn of haar taal. Als extra service, want absoluut niet verplicht, zullen we ook nog een en ander op de site van de gemeente zetten tijdens het openbaar onderzoek. En ook dat zal in de twee talen gebeuren. Met de belediging en de beschuldiging dat een paar Vlaamse families zich de zakken gaan vullen stap ik beter naar het Parket van de Procureur. Ik vind dergelijke opmerking gewoon smerig en ze raakt kant noch wal. Want, mevrouw, een structuurplan heeft niets te maken met het veranderen van wat dan ook aan het Gewestplan. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen bouwplaatsen gemaakt worden op gronden van « Vlaamse families ». Zo krijgt niemand in heel Voeren een opwaardering van wat dan ook. Maar, we zoeken wel oplossingen voor vele problemen. Het is een bestuurlijk document voor de toekomst. Het heeft dus totaal, maar dan ook totaal niets met verrijking of geld te maken. U moest gewoon onder de grond kruipen van schaamte. Voor dergelijke uitspraken verwacht de hele Voerense gemeenschap tenminste publieke verontschuldigingen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat ook JL Xhonneux, die wel weet waar het over gaat, beseft dat uw opmerking totale onzin is.

 5. Le bourgmestre répond à Bep (dont la théorie sur la différence entre la partie orientale des Fourons avec la partie occidentale – frontière à Ottegraeven – semble aussi se retrouver dans les conclusions du bureau d’études Omgeving puisque, pour eux, la partie orientale est bien caractérisée comme faisant partie du Pays de Herve!) qu’il y a eu participation des habitants après le premier projet présenté en 2004.
  Il faut relire les notes d’un conseil communal de l’époque (http://www.retour-aux-libertes.be/2004/cc20041118.htm ) pour constater que 90 % des avis reçus étaient rédigés en français. Mais en lisant le projet actuel, on ne retrouve rien de ces remarques des habitants. La loi impose cependant de motiver toutes les décisions. Les avis des habitants auraient donc du être repris dans le projet actuel avec les arguments retenus pour les contrer.
  La seule différence concerne le changement radical d’attitude pour l’ouverture d’un hôtel supplémentaire. Personnellement, cela ne me dérange pas, mais il faudrait davantage expliquer qu’il s’agit de sauver un site remarquable.
  Mais faut-il sauver tout? Le site de la ferme de Drieschen à Rémersdael, par exemple, mériterait un examen attentif. L’étable ancienne tombe en ruine. La maison ancienne a été transformée (baies vitrées, sans aucun égard pour le bâtiment) et on semble créer une nouvelle habitation dans un ancien hangar (Vélux dans le toit et nouvelle toiture en cours). Où est la logique dans tout cela?

 6. Il me semble que Monsieur Xhonneux et son support Madame Mergelsberg ne connaissent pas la procédure. En fait la première participation =inspraak n’est pas prévue par la loi et était donc du surplus de notre part. La participation se jouera donc dans quelques semaines. Et puis: quelles étaient des demandes: « est-ce qu’il ne serait pas possible de transformer ma terre en zone d’habitation? » etc, … NON, ce n’est pas de cela qu’on parle, comme je l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises. On ne CHANGE PAS le plan de secteur. A retenir svp!

 7. Ik heb ‘t over inspraak, niet over zelfverrijking. Zoals de waard is…enzovoorts. Kijk hierboven!

 8. Mevrouw Mergelsberg zou er beter aan doen om hara eigen tekst even te herlezen. Ze schrijft zelfs letterlijk dat enkelen dicht bij de bron zitten om hun zakken te vullen (citaat: Me dunkt: Voeren wordt bestuurd door een paar Vlaamse families die zich kort bij de bron de zakken vullen,…). Dat herhaalt u nogmaals onrechstreeks door te proberen om de beschuldiging recht te zetten: (Ik heb ‘t over inspraak, niet over zelfverrijking. Zoals de waard is…enzovoorts). U bent gewoon over de schreef gegaan met die eerste uitspraak. U hoort er dus nog van.

 9. Quand on critique, il faut aussi savoir reconnaître les améliorations. C’est le cas à présent puisque le résumé du « plan structurel d’aménagement du territoire Fourons » est maintenant disponible en français sur le site internet communal (dans http://www.fourons.be, « Nouvelles », « Actuel », puis « plan de structure »).

Les commentaires sont fermés.