Que faire de l’argent des amendes?

Le correspondant d’un journal limbourgeois écrit que les Fouronnais souhaiteraient que le surplus d’argent des amendes soit utilisé pour développer les pistes cyclables et pour créer des parkings pour les habitants et les touristes.

Et si on regardait d’abord où les accidents se produisent dans notre commune et si on y cherchait une solution?

Le carrefour de la route de Battice et des routes Fouron-Mouland est certainement un endroit très dangereux dans notre commune. Il nécessite assurément un aménagement qui sera couteux.

Un autre carrefour qui est régulièrement le théâtre d’accidents graves, c’est celui de Hagelstein.

Au chapitre des carrefours potentiellement dangereux, on pourrait encore citer ceux de Veurs-Crindael, Magnebois, pont de la Berwinne à Mouland, Varn-Nurop à Teuven et Magis.

Et on devra très certainement y ajouter la réalisation pharaonique complètement ratée devant le garage Demez à Fouron-le-Comte. Là, il s’agira de refaire ce qui vient d’être fait, mais faire et défaire, c’est toujours travailler! Et Huub est un actif!

D’autres dangers à signaler? N’hésitez pas, ce blogue-notes fouronnais est fait pour ça.

6 réflexions sur « Que faire de l’argent des amendes? »

 1. J’aimerais voir l’enquête, scientifiquement menée, ayant sélectionné un échantillon représentatif de la population fouronnaise, et qui a déterminé que la population fouronnaise voulait plus de pistes cyclables et plus de parking pour les touristes. je veux vraiment le voir parce que mon petit doigt me dit que cet échantillon se limite à la personne du bourgmestre… Jean-Louis a raison, il faut utiliser les recettes des amendes et de manière plus générale l’argent communal à des choses utiles pour la population…Jusque maintenant, cela n’a pas vraiment été le cas, il suffit de lever les yeux…
  on dit merci à qui pour la belle place de FLC, pour la belle piste cyclable inutile, pour la belle place de Mouland, pour le beau « centre » de FSM, pour la belle maison communale? Dépenses de prestige, uniquement…

 2. Ik denk dat de politie van Voeren zeker wel bereid is de Voerense boetegelden die geïnd werden te besteden aan de uitvoering van een goed plan. Nu ligt dat geld daar maar in de kast wat te liggen en dat kan natuurlijk niet. Maar ik zou dan wel een werkelijk door de bevolking gedragen plan eisen. Een degelijke inspraakronde zowel in de Franstalige groep als in de Nederlandstalige die moet leiden tot twee plannen: een in het Frans en een in het Nederlands. En dan moeten die twee plannen geïntegreerd worden in een tweetalig plan, dat wederom aan de bevolking wordt voorgelegd. Na een inspraaktermijn wordt er een defintief plan gemaakt. En daarmee kunnen dan twee kinderen, een uit elke taalgroep, naar de politie gaan en het daar overhandigen. Met de juiste mensen op de juiste plaatsen is zo’n plan te maken en zo’n plan kan de Voerense politie niet zomaar in de kast leggen, naast het geld want …dan krijgen ze de kast niet meer dicht!

 3. Inderdaad Retour à Liège. Dat moet gebeuren. Maar waarom stemmen jullie in de gemeenteraad dan altijd tegen verkeersmaatregelen in onze dorpen en hebben jullie liever dat er overal ongelimiteerd mag worden gereden? Graag een antwoord en kom aub niet af met « we hebben hier of daar wel eens iets goedgekeurd ». De tussenkomsten in de gemeenteraad, in Le Foron e.a. zijn zondermeer duidelijk: liberté de vitesse! Wat de kruispunten aangaat: het zijn beide Gewestwegen en dus niet de bevoegdheid van de gemeente. Wij hebben al meermaals aangedrongen en de punten waar wij iets aan kunnen doen worden ook aangepakt. Die kruispunten lagen er trouwens ook al voor wij het bestuur van jullie overnamen. Sinds toen werd al een en ander verbeterd op verkeersvlak. Zo zullen we bijvoorbeeld ook in Teuven snelheidsremmende effecten creëren. Weliswaar met de tegenstem van Retour! Het kruispunt van Hagelstein is een speciaal geval en dat heeft de schrijver waarschijnlijk uit het oog verloren. De ongevallen gebeurden allemaal door onvoorzichtige chauffeurs die vanuit Aubel kwamen en doorreden. Euh… dat is dus niet het Vlaamse, maar wel het Waalse Gewest en de gemeente Aubel die daar iets aan moeten doen. Dat die auto’s tot op Voerense grond en tegen een huis worden gesmeten is niet onze schuld. In Moelingen zoeken we oplossingen. Sinds wij er grote borden en andere markeringen plaatsten op de gemeenteweg gebeurden er vanuit die richting geen ongevallen meer. Reden van de meeste ongevallen: snelheid op de weg Berneau-Withuis waar men slechts 70 mag rijden. Als we dan optreden staan er snel mensen klaar om te pleiten voor het wegmoffelen van de PV’s. Ik doe daar niet aan mee. Een ander voorbeeld: men vraagt mij om te doen controleren in Roodbos. Dat gebeurt verschillende keren. Persoon X uit Wallonië wordt op één dag 2 maal geflitst en vindt dat dit maar weggewerkt moet worden. Neen, betrokkene moet zorgen dat hij/zij er trager rijdt.
  De fietspaden worden NIET betaald met dat geld! NIET! U leest het goed. Geen eurocent! Stop dus met die onzin. Als wij er de verkeersveiligheid door verhogen, krijgen we achteraf mogelijk wel meer geld voor andere zaken. Mijnheer Wijnants mag schrijven wat hij wenst. De bevolking heeft bij de verkiezingen gestemd voor dit beleid. Niet voor zijn negativisme.
  En wat Bep betreft: wij gebruiken dat geld elk jaar voor zover we het nodig hebben. Variabele borden aan scholen (tegen volgend jaar aan alle scholen), verkeerssignalisatie, verkeersplannen, … Er is trouwens, geachte specialiste, geen sprake van Voerens boetegeld. Dat komt uit een nationale pot en heeft niets te maken met de boetes die wij in Voeren zouden innen. Wij innen niets, rien du tout! Wij moeten elk jaar de nuttige besteding van geld bewijzen en de federale regering keurt onze plannen goed of af. Tot nu toe altijd goed! Jij denkt altijd maar dat wij met niets bezig zijn. Mag ik eraan herinneren dat wij een mobiliteitsplan hebben opgemaakt, dat dit werd besproken in commissies (met zelfs een Franstalige en ook de TEC erbij) en gemeenteraad en gedurende drie maanden voor het publiek ter inzage lag. Waarna we hier en daar aanpassingen deden die door mensen werden voorgesteld. Je holt dus achter de feiten aan. Eerst informeren en dan schrijven is misschien net iets beter dan uit je nek kletsen. Hoe is het toch in godsnaam mogelijk? Je kent er dus echt totaal niets van.

 4. Est-il possible de répondre davantage à côté de la queston que ce que fait notre bourgmestre dans son commentaire?
  J’ai écrit l’article. Je le signe et j’en porte la responsabilité tout seul. Je ne vote plus au conseil communal depuis 7 ans. Pourquoi entretient-il cette confusion?
  C’est le Belang van Limburg (ou son correspondant) qui écrit qu’il faut plus de pistes cyclables. Je n’ai donc jamais écrit que ces pistes cyclables devaient être payées par les amendes.
  Si des aubelois qui amènent des enfants à l’école de La Planck se font flasher dans le Bois Rouge, ce n’est certainement pas moi qui irai pleurer pour effacer les ardoises.
  Allons, Monsieur le Bourgmestre, un peu de bon sens, SVP. Acceptez le dialogue avec vos citoyens, sans les insulter. Il est vrai que, quand vous n’avez plus d’arguments, vous les traitez de « dikkenek », etc. Ce n’est pas comme cela qu’on entretient le dialogue. Leterme l’a essayé comme ça, mais il s’est cassé les dents.

 5. En u zegt ‘t zelf, beste meneer de burgemeester.
  Inderdaad, Retour à Liège. Dat moet gebeuren. En ditmaal ben ik ‘t deels met u eens. En de grens dient getrokken ACHTER Ottegroven, want dat hoort nog bij Luik. (Dus haal die nieuwe borden bij de Rijkswacht maar snel e-weg.) En by the way, beste meneer de burgemeester, praat ik vanuit mijn hart, en dat is veel dikker dan mijn nekje, want als ik het van dat laatste had moeten hebben, dan was ik allang dood en begraven.

 6. On peut intervenir assez librement sur ce blogue-notes fouronnais, mais toujours en s’identifiant. Les commentaires anonymes seront généralement supprimés. C’est le cas pour le commentaire de « Mauvaise foi? » qui vient de passer à la poubelle.

Les commentaires sont fermés.