Le Dr. Ernon au-delà de la loi

Quand nous réclamons des facilités élargies ou tout simplement appliquées avec courtoisie, nos adversaires nous rétorquent habituellement qu’ils ne peuvent aller au-delà de la loi.

Le brave Guy (c’est sous ce prénom-là que je l’ai connu au Collège de Visé) Ernon est sans doute plus flamingant que les autres puisqu’il vient de se faire connaître en posant un premier acte de président du C.P.A.S. des Fourons: il recrute et le fait savoir… en néerlandais uniquement dans Visé Magazine:

CPAS_web

 

et c’est bien à lui qu’on doit cet acte de bravoure:

CPAS2_web

 

Le C.P.A.S. des Fourons recrute donc un assistant social et une employée. D’après la loi et la jurisprudence constante de la Commission permanente de Contrôle linguistique, il doit faire l’appel en néerlandais ET en français (voir notamment l’avis n° 16.100), mais le bon docteur est au-dessus de la loi. Il me disait encore il n’y a pas si longtemps qu’il ne faisait pas de politique!

28 réflexions sur « Le Dr. Ernon au-delà de la loi »

 1. Tja, mijn Nederlands diploma heb ik jaren geleden eens laten homologeren en na drie weken had ik al een bewijs in de bus dat mijn diploma gelijkstond aan het Vlaamse diploma voor sociaal assistent.

  Wanneer ik de kans krijg om met de leden van de Raad van de CPAS betaald aan de tafel te gaan zitten om, naast het reguliere werk, te komen tot een gezamenlijk gesteund voorstel naar de hogere overheden toe over waar Voeren zelf naar toe wil, dan zal ik die kans voor Voeren niet laten liggen.

  Ik ga dus solliciteren om eens te bezien wat de Raad van de CPAS wil.

  Wie hier problemen mee heeft moet dat nu zeggen.

 2. Ce que le président a fait est totalement légal. Il s’agit d’un recrutement pour des fonctionnaires qui obligatoirement doivent d’abord connaître le néerlandais. Et n’oubliez surtout pas que la décision de le faire de cette façon a encore été prise sous la présidence de Retour à Liège (en décembre)!!!!!!!! Ah, vous ne le saviez pas encore??
  Personnellement j’ai déjà demandé à plusieurs reprises au sécrétaire du CPAS de communiquer en deux langues (toutes boîtes ou panneaux communaux) à Fourons. Il y a pourtant une telle décision du Conseil du CPAS. Nous n’avons rien reçu jusqu’aujourd’hui. Ce n’est pas le travail du président d’écrire et de distribuer ces textes!!!!

 3. Iedereen kan kandideren, maar het is niet het personeelslid dat bepaalt wat er zal gebeuren en hoe er gewerkt zal worden. Dat doet de OCMW-raad. Dat mevrouw nu al spreekt van een CPAS-raad is een eerste inbreuk van het toekomstige personeelslid tegen de taalwetgeving. Rond de tafel gaan zitten zal men doen met een jury, nadat men geslaagd is voor een taalexamen Frans. Men zal zich moeten schikken, willen of niet. En de taalwetten naleven zoals ze door de overheid worden voorgeschreven en niet zoals ze geïnterpreteerd worden. Bovendien zal de jury ook oordelen over andere dan diplomavoorwaarden.

 4. Voor allen die het willen lezen: er hangen overal tweetalige aankondigingen in Voeren en bij de gemeente zelfs twee. In kleur.
  Pour tous qui veulent le lire: dans chaque village fouronnais on a mis des annonces bilingues et en couleur. A la maison communale, même deux.

 5. is sprake van een erkende ongelijkheid en dat heeft niets te doen met – zoals Broers hieronder schrijft – ‘zich schikken’ maar wel met dat inzicht. Ik heb nooit problemen gehad met de ongelijkheid in een professionele omgeving en wie meent daar het tegendeel van te kunnen bewijzen, die mag.

  Buiten de professionele wereld bepalen andere zaken de verhoudingen, zoals daar is de traditie bijvoorbeeld die het vooral heel erg moeilijk heeft met zelfstandig denkende vrouwen.

  Overigens, mijn moeder die in Visé woont en de advertentie ook in de Visé-Magazine las, vindt dat ik moet solliciteren. Bijna 50 en nog steeds op je ouders moeten terugvallen is inderdaad wel wat raar. Zodus, ik moet…maar onderhandelen voordat je een job accepteert is mijn allersterkste kant want tijdens dat proces speelt die erkende ongelijkheid nog niet, beste Huub Broers.

  Ik wil met een groep Voerenaren die niet politiek aktief zijn een plan opstellen waar Voeren zelf naartoe wil en dat voorleggen aan de onderhandelingstafel na de volgende verkiezingen.
  Pro deo maar wel professioneel. Wanneer ik die toezegging heb, wil ik in Voeren graag ook de sociaal assistent spelen. Dat klinkt misschien ietwat oneerbiedig, maar professioneel werken is ook een rol spelen waar je zelf meester over bent.

  Een crisis, beste burgemeester, ontstaat wanneer er geen kaders meer zijn om de problemen op te lossen. Mij heeft het nog nooit ontbroken aan kaders en daarvoor moet men volgens anderen heel wat in huis hebben. Ik weet wat ik in huis heb. Ik kan heel goed zonder Voeren maar of Voeren zonder mij kan…dat is mijn zorg.

 6. Beste Bep
  Je stelt jezelf wel heel « hoog van kennis » voor. Te sterk dominant ook. Een zichzelf als toekomstig ambtenaar ziende persoon dient in de eerste plaats te weten dat hij of zij uitvoert wat het bestuur verwacht. Het is niet de bedoeling dat jij met al je professionele (nou ja) kennis mag denken dat jij de bestuurders kan zeggen waar zij met het beleid naartoe moeten. Ach, om het af te ronden: je bent altijd welkom voor een gesprek als de raad ermee instemt. Ik kan het mij al voorstellen: onze voorzitter, mijn dochter als plaatsvervangend voorzitter, ikzelf omdat ik elke vergadering van het ocmw als rechtmatig lid mag bijwonen, mijn vrienden Raf, Willy en Marina. Ze willen dat gesprek wel eens meemaken en eens zien wat je te bieden hebt buiten wat je nu allemaal pretendeert te kennen en te zijn. Wij zijn alleszins nooit bang om bij te leren. Maar, het moet dan wel op zijn Voerens en volgens de wet zijn. Maar, ligt jou probleem nu net niet in het feit dat jij altijd denkt dat je beter, groter, intelligenter, gestudeerder, vol meekennis, … bent dan wij, die mensen die toevallig door de kiezers verkozen werden om te besturen? Ik vrees het wel. Maar, nederig als we zijn willen we luisteren naar je smeekbede voor erkenning en de woorden die ons eens zullen zeggen wat wij zouden moeten doen. Gegroet.

 7. Ik denk dat U tikfouten in uw commentaar gedaan hebt, Mijnheer Broers.

  Ik kan het mij al voorstellen: onze voorzitter, mijn dochter als plaatsvervangend voorzitter EN TOEKOMSTIGE VOORZITSTER*, ikzelf, VOORZITTER DIE ACHTER DE SCHERMEN BLIJFT, omdat ik elke vergadering van het O.C.M.W. als rechtmatig lid mag bijwonen, mijn vrienden Raf, Willy en Marina.

  * Aan de installatie van de nieuwe OCMW-raad heeft iemand de dochter van onze lievelingsburgemeester gefeliciteerd voor zijn herverkiezing. Antwoord van de Heer Broers :  » U kunt haar in zes jaren feliciteren !  »

  Pathetisch, zoals hij gewend is !!!

 8. Ter opheldering van het een en ander, even een staaltje van ‘ken de geschiedenis om het heden te kennen’. Als regent geschiedenis moet Huub Broers deze waarheid toch onderschrijven, niewaar?

  Fillipo Brunelleschi leefde in het Florence van de 14de en 15de eeuw. Hij was beeldhouwer en later architect. Hij is beroemd om de befaamde koepel van de Santa Maria del Fiore, door de Florentijnen liefkozend Duomo genoemd.

  Toen de opdracht om de Duomo te bouwen bekend gemaakt werd, schreef ook Brunelleschi zich in, maar hij weigerde zijn plannen in te leveren. In eerste instantie werd zijn inschrijving dan ook geweigerd, maar na enige tijd nodigden de opdrachtgevers hem uit voor een gesprek maar Bruneleschi bleef bij zijn standpunt. Als hij de opdracht kreeg, zou hij zijn plannen uitvoeren en zouden ze een koepel krijgen, die de stad wereldberoemd zou maken. Maar het ontwerp bleef geheim. Om duidelijk te maken waarom hij zijn plannen niet prijs wilde geven daagde hij de opdrachtgevers uit. Hij zei hen: « Wie geen ei rechtop kan zetten kan ook geen imponerende koepel bouwen ».
  Daarop nodigden de opdrachtgevers de andere architecten een voor een uit, maar geen enkele kon een ei rechtop zetten. Weer nodigden ze Brunelleschi uit en vroegen hem te tonen hoe je een ei rechtop zet. Hij nam het gekookte ei, dat hij bij zich had, en zette het met kracht rechtop op tafel. ‘Ja maar’ zeiden de opdrachtgevers toen: ‘Zo kunnen wij dat ook.’
  ‘Mmmm’ zei Brunelleschi toen ‘ en als jullie mijn plannen hebben dan hebben jullie mij ook niet meer nodig om die koepel te bouwen’.

  Zo kreeg Brunelleschi de opdracht en hij bouwde een revolutionaire koepel zonder steunpilaren of draagbalken. Hij wist de opwaardse en neerwaardse druk tegen elkaar uit te spelen, zodat ze elkaar zouden neutraliseren.

  De ervaring die Fillipo Brunelleschi tot dit soort trucs bracht vond plaats in 1402 toen hij samen met Ghiberti een prijsvraag won voor een ontwerp van een bronzen deur. Ghiberti kreeg de opdracht, maar het werd uiteindelijk Brunelleschi’s deur.

  Brunelleschi is overigens de uitvinder van het Ei van Columbus maar ook van het lijnperspectief.

 9. M.Henen trekt weer maar eens woorden uit zijn contekst. Hier volgt zijn verdraaiing van de feiten en woorden.

  Aan de installatie van de nieuwe OCMW-raad heeft iemand de dochter van onze lievelingsburgemeester gefeliciteerd voor zijn herverkiezing. Antwoord van de Heer Broers :  » U kunt haar in zes jaren feliciteren !  »

  Wel mijnheer Henen, de felicitaties kwamen van iemand die zei dat pijn dochter dan wel eens voorzitter zou kunnen worden en toen heb ik geantwoord dat dit nooit vroeger dan binnen zes jaar zou kunnen. Dat is wat anders dan wat u schrijft in uw leugenparadijs. Er zijn heel wat voorwaarden om zover te geraken: opnieuw verkozen worden, door de collega’s voorgedragen worden en het zelf willen. Voor geen enkel van deze dingen kan ik in de toekomst kijken. Het enige dat mijn dochter nu moete doen is hard werken. Daarmee is ze begonnen door al elke avond dossiers en briefwisseling in te kijken bij het OCMW en door fouten uit het verleden op te sporen. Ze zal, samen met haar vrienden, ook met nieuwe voorstellen komen waar Retour nooit aan heeft gedacht. Ze kregen van ons nochtans veel meer geld dan onze eigen meerderheid nu krijgt. U bent blijkbaar, net zoals de leden van RAL verrast door de aanstelling van Hilde als plaatsvervangend voorzitter als Guy afwezig is?! Wel, onze fractie koos daarvoor omdat ze in het Vast Bureau werd verkozen door de kiezers en omdat dit de meest logische zaak bleek. Maar ook omdat wij de jongeren wel de kansen geven die ze verdienen. En wat dan gezegd van de pas opgestarte werking? Daar waar een voormalig voorzitter van het OCMW vroeger nauwelijks aanwezig was, gaat onze voorzitter elke dag. Bovendien vergaderen onze leden van het Vast Bureau ‘s zaterdags namiddag met mij om te overleggen over de verdere werking. MOETEN WE DAAR MISSCHIEN UW TOELATING VOOR VRAGEN? We zijn er om voor de mensen te werken. Niet om te liegen!

 10. Als een mens zich begint te vergelijken met een genie, dan is de tijd niet meer veraf dat een mens buiten de maatschappij gaat leven. Als een mens denkt dat de geschiedenis van de Middeleeuwen, zonder wetten voor iedereen (!), zich nu nog mag herhalen, dan slaat ze de bal mis. Nu is de maatschappij totaal anders georganiseerd. We doorliepen ondertussen als de Nieuwe Tijd, leerden een Nieuwe Wereld kennen (en zetten er stommiteiten uit als Europeanen), kwamen dan in wat we noemen de Modernste Tijden uit, om daarna in de Technologische maatschappij van vandaag uit te monden. En dan nog: Brunelleschi was een man om naar te luisteren omdat hij iets geniaals had, iets betekende in die tijd en wereld, iets bewezen had in de maatschappij. Hij wel!
  U gaat nu van het standpunt uit dat U even aan de raad zal gaan vertellen hoe het met Voeren verder moet. Wel, laat deze zware klok voor eens en voor altijd klinken: niet u maar de raad beslist en de medewerkers voeren dit uit. U denkt altijd dat u andere mensen iets kan leren. Als het over onze gemeente gaat heeft u alvast bewezen dat u ons niets hoeft te leren. Ik heb geen pretentie, maar sta mij toch toe om te schrijven dat ik nu echt ervan overtuigd ben dat ik er veel meer van ken dan u en dat ik al een veel beter parcours voor de Voerenaars aflegde dan u ooit kon denken. U probeert overal mensen te doen geloven dat u hopen diploma’s, wetenschappelijke theorieën en dies meer ter beschikking stelde van de maatschappij. Wel, ze stonden allemaal in uw dromen gegrift. Maar niet in de realiteit. U dringt zich overal op en loopt ooit overal weg. Ik vind dat jammer. Had u wat meer met anderen willen en kunnen samenwerken en niet overal uw eigen wensen willen doordrukken, dan stond u nu wellicht op een andere manier te werken aan Voeren.

 11. Over dromen gesproken en buiten de realiteit staan! U presenteert zich aan Nederlandse bezoekers als de eenvoudige dorpse burgemeester, die met beide benen in de Voerense gemeenschap staat en na uitleg over de werking van de gemeente nog Sinterklaas moet gaan spelen. U vergeet er wel bij te zeggen dat dat alleen geldt voor de Vlaamse gemeenschap in Voeren en dan nog lang niet overal.

  Ik vergelijk mij niet met Brunelleschi maar ik vergelijk de Vlaams Voerense kontekst waarin ik haast 20 jaar werkte met de omgeving waar Brunelleschi mee te daelen had. We over enig inzicht in de werking van de macht beschikt, zal deze vergelijking kunnen onderschrijven.

  Na de verkiezingen in 2000 is een Vlaamse politicoloog mij komen opzoeken en hij bood me aan kleinschalige tweetalige kulturele aktiviteiten te gaan organiseren. Als vrijwilliger. Ik heb hem gezegd dat als Vlaanderen dat graag wil dat ze me dan kunnen inhuren als kultureel werker met die opdracht. Werd hij me toch boos! Ik heb hem het huis moeten uitzetten en hem klaar en duidelijk gemaakt dat ik niet van plan ben om mijn bijzondere positie in Voeren te misbruiken om met die aktiviteiten aan te gaan tonen hoe goed de integratie onder het bewind van burgemeester Broers begint te werken en waardoor een verbetering en uitbreiding van het taalstatuut dus nergens meer voor nodig zou zijn. Na die verkiezingen was er in Voeren voor mij niets meer te doen – alles wat ik zou doen zou in bovenstaande zin gebruikt zijn en dat wilde ik niet – en dat is de enige reden waarom ik ben gegaan.

  Morgen gaat mijn sollicitatie de deur uit en ook al waarschuwt men mij hier, op grond van wat men kan weten, dat ik hooguit een simpel briefje terugkrijg met: « Helaas, enzovoort ». Ik wil graag zeker weten waar het OCMW staat en eventueel wat het wil. We zullen zien wat het geeft.

 12. Bep schreef: « Wie hier problemen mee heeft moet dat nu zeggen. »

  Ja ik heb daar problemen mee.
  Je bent er vroeger niet voor niks uitgekeukeld.
  Je denkt toch zeker niet dat er ook maar iemand is die jou terug wil.
  Dream on en ga zo lekker door met die omhooggevallen zelfverheerlijking.
  Wat een zelfingenomen megatrut ben jij Bep.

  Maar ga vooral solliciteren zoals onze Burgemeester het zelf al voorsteld.
  Ik gun ze zeker de nodige lol als jij je op het gemeentehuis belachelijk komt maken.

 13. Walter Sinzen is een zeer verstandige mens, die toch zeker recht van speken heeft? Hij stelt zich openlijk de vraag, naast een Brusselse SPA minister, hoe realistisch bepaalde standpunten van ‘t NVA zijn wat de Rand rond Brussel betreft. En dan hebben we het dààr over inwijkelingen!

  In Voeren zijn de Franstaligen autochtonen, geen nieuwkomers. I have a dream, ja, nog altijd en ik ben blijkbaar niet de enige die pleit voor wat rationaliteit in het debat rond de faciliteiten gemeenten. Ook mij ontbreekt het niet aan historisch besef. Er WAS een sociale component in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Maar die strijd is gestreden en gewonnen. Vlaanderen is ontvoogd en doet er nu goed aan om zich te bezinnen op z’n machtspositie.
  Hoe los ik de problemen zo snel en zo duurzaam mogelijk op, want de last van die problemen blokkeren hoe dan ook wél. Als Vlaanderen die draai gemaakt krijgt, tussen nu en de onderhandelingen na de verkiezingen, dan verdient Vlaanderen ook van mij een grote ‘chapeau’.

  En beste anoniem, die zich Voerenaar noemt, ik ben er bij Voerbelangen ‘uitgekeukeld’ zoals u dat noemt omdat ik mijn kind op de Franstalige school plaatste. Vreemd niet? In een dorp dat midden in de Euregio ligt en waar talenkennis van groot belang is om alle standpunten te verstaan en om in de toekomst een goeie bruggenbouwer te kunnen worden.

  Als we nu wisten wie u bent, dan zouden we met uw verzet tegen mijn sollicitatie iets kunnen. U kunt n.l. wel iets of niets vertegenwoordigen. Bij gebrek aan identiteit ga ik op het moment ervan uit dat 1 op de meer dan 4000 Voerenaren protest aantekende tegen mijn sollicitatie. Dat blijft natuurlijk te weinig om er vanaf te zien.

 14. In werkelijkheid is de Heer Broers een groot staatsman : hij verzekert altijd dat de anderen leugenaren zijn wanneer de toestand bevoordeelt hem niet.

  Ik ben niet de enige die dat begrepen heb.

  In ieder geval is onze lievelingsburgemeester de echte voorzitter van het OCMW, die zich achter zijn geneeskundige (schermen-)vriend verbergt. Waarom een toelating vragen ? U kunt in overbloed tegelijk vervullen maar niet kritiek leveren op de mensen die deze toestand bemerkt hebben.

  Et après avoir dit que lui-même travaillait 20 heures sur 24 pour le bien-être de ses citoyens (souvenez-vous de cette magnifique interview qui faisait office de tract  » Un regard inhabituel sur la personne qui se cache derrière le Bourgmestre Huub Broers « , signé de la plume experte de notre nouvelle Présidente du Conseil communal), notre ami Hubertus Johannes Maria Broers, dit Huubke va ‘s Groavevoere va maintenant nous raconter que sa petite Hilde fait la même chose au CPAS.

  Mais, dites donc, Monsieur le Bourgmestre, 20/24 heures pour la commune, encore quelques heures en plus pour le CPAS… ça fait beaucoup, non ?

 15. Ik ben een slimme fantast. Allez merci dan toch dat ik slim ben. Iets wat ik noit van mezelf heb durven zeggen. En ach beste Michaël, in de vorige bestuursperiode ging ik ook al naar de OCMW-vergaderingen. Ik hoef dus geen tijd bij te maken.
  Ik ben inderdaad burgemeester voor de Voerenaars en wel voor allemaal. Wie was de enige politieker die zich tijdens de storm van de vorige week in de Franstalige school aanbood om naar oplossingen te zoeken? Wie zal er zorgen dat er ook nieuw verwarmingsmateriaal komt dat zijn voorgangers op een schandalige wijze lieten verkommeren en waarvan ik nu door de directrice op de hoogte word gebracht? Wie vernieuwde het huurcontract van de Franstalige school nog voor het afgelopen was zodat men zich geen zorgen hoefde te maken? Wie? Wie? Kom Bepke, stop je onzin want het heeft geen naam meer wat je uitkraamt. De inwoners van Voeren weten beter dan jij.
  Je sollicitatie dan. Wel, je mag afkomen. Eerst mag je dan braafjes een taalexamen afleggen. Als je daarvoor slaagt, mag je meedoen aan een inhoudelijke proef. Als je daarvoor slaagt zal de raad de kwalificaties onderzoeken. Maar eerst gaan ze eens kijken of je diploma wel in orde is. Je hebt er immers zoveel en ze kunnen dat allemaal niet meer volgen. ZIJ stellen dus de vragen en JIJ zal MOETEN antwoorden. ZIJ weten wat er verwacht wordt en ZIJ zullen oordelen of jij daar aan tegemoet komt. Het is dus NIET zo dat JIJ eens gaat oordelen of ZIJ wel JOUW gedachten kunnen volgen. En troost je: die ene anonieme schrijver zal heus niet alleen zijn. Er begonnen al heel wat mensen te lachen toen wij vertelden dat je je kandidaat wenste te stellen. Wij zijn namelijk op zoek naar bekwame mensen die zich kunnen inschakelen in een proces dat de bestuurders bepalen. Naar mensen die bewijzen dat ze sociaal meedenken en kunnen in Voeren. Niet naar mensen die nu al tonen dat ze er vooral op uit zijn om de mensen die besturen tegen te werken en uit te schelden.
  Oh ja, ik lees ergens dat je een Vlaamse politocoloog ontving en dat die kwaad werd omdat … Neen Bep, die man (die overigens ook bij mij terecht kwam) werkte dan wel voor de Franstalige Adjunct van de Gouverneur van Vlaams-Brabant. Meer nog, hij was zelf via een Franstalige partij kandidaat voor de opvolger van diezelfde gouverneur. Hij werkte m.a.w. permanent voor de verdediging van de Franstaligen in de Rand. Niet wat jij voorstelt. Nog maar eens om je eigenbelang in de verf te zetten?!
  Of inwoners nu autochtoon of niet-autochtoon zijn is van geen belang. Maar beweren dat de Franstalige Voerenaars allemaal autochtonen zijn gaat mij een beetje te ver. Wanneer ben je dat? Na hoeveel jaren? En wat dan gedacht van de familie Happart? Of M. Henen? Of B.Liegeois (een zeer aimabel man trouwens)? Of van M.Loneux? Enz… Allemaal tijdens de laatste decennia of zelfs de laatste jaren naar hier gekomen. En dan maar zeggen dat wij mensen naar hier halen om onze groep sterker te maken. Komaan Bep, maak die mensen aub niet belachelijk. Ze voelen zich nog altijd Walen die bij ons zijn komen wonen. Voor mij zijn ze hier alleszins welkom. Ook als politiek andersdenkenden.

 16. Michael,

  Als je dan toch iemand pathetisch wilt noemen, kun je misschien beter jezelf een spiegel voorhouden. Ga je nu misschien je persoonlijke afgunst tov mijn vader ook overbrengen op mij? Zowel mijn vader als ik zijn niet zo verwaand te geloven dat ik over zes jaar voorzitster zal worden. Maar één ding vind ik wel om te lachen: dat jullie daar blijkbaar nu al schrik voor hebben! En wat betreft het OCMW, daar zullen wij keihard voor gaan werken! En beste Michael, met wij bedoel ik ook werkelijk wij! Want in tegenstelling tot jou zijn wij wel allemaal mensen met een positieve ingesteldheid, die er samen voor willen gaan, die het niet steeds nodig vinden mensen persoonlijk af te kraken. Kun je misschien eens een voorbeeld aan nemen. Ik ben steeds deze blog blijven volgen, maar heb lange tijd niet meer gereageerd, maar deze leugens laat ik niet over mee heen gaan. Over een fantast gesproken: De hoofprijs gaat naar …… Michael Henen! Hoera!

 17. Zo, mijn sollicitatie is de deur uit. Ik ben eens benieuwd wat het geeft. Dat dit gebaar in Voeren mensen aan het lachen brengt is toch alleen maar mooi meegenomen. Lachen is namelijk heel gezond.

  Inderdaad was die politoloog werkzaam bij de Vlaams Brabantse gouverneur. Hoe je als lid van een Franstalige partij diens opvolger wil kunnen worden, is mij echter een raadsel. Daarover heeft hij mij nooit iets gezegd. Ik geloof dat u dat nog eens goed moet nakijken, beste burgemeester Broers.

  Wat ik wel zeker weet is dat die politoloog juridisch adviseur was, misschien nog is, inzake taalkwesties voor minderheden bij de Belgische Federale overheid. En in de Rand zijn het voor zover ik weet Vlamingen die al wat langer in de minderheid zijn.
  Bovendien was die politoloog in 2000 lid van het bestuur van de vzw FDI (zie kopje) verbonden aan de universiteit van Leuven en hij promoveerde in die tijd op het Conflict Transformation Program aan de universiteit van Minnesota University in de VS, ook op grond van zijn studie over Voeren.

  Hij vond mijn conflict transformatie in de rol van huisvrouw in Voeren van 1998-2000 dermate interessant dat hij mij graag in die rol het werk verder liet doen zodat hij er verder over kon schrijven. En vooral natuurlijk ook de integratie van de Franstaligen in de Vlaamse groep in Voeren, samen met u, naar buiten uit mee op zijn naam kon zetten.

  Nu heb ik met dat laatste niet zo’n groot probleem maar met eerste wel. Ik ben ook voor de harmonisatie van de twee taalgroepen in Voeren maar niet op die manier.

  Eerst de franstaligen een fatsoenlijk statuut en dan kunnen we eens beginnen te denken aan kleine tweetalige kulturele aktiviteiten. Dat vind ik namelijk rechtvaardig. En dat heb ik hem ook gezegd en ik heb hem er natuurlijk niet van weerhouden om zelf te gaan doen wat hij mij voorstelde. Ik heb hem zelf nog die tip gegeven, herinner ik mij nu. Maar zover ging de liefde voor de harmonisatie in Voeren blijkbaar niet bij hem. Hij was echt boos hoor! En wat hij mij, in mijn eigen huis niet allemaal naar mijn hoofd siste – over hoe het mij verder in het leven zou vergaan – wil ik iedereen besparen. Want daar zijn gewoon geen woorden voor. Die ik nog fatsoenlijk vind, tenminste.

  Uw verdachtmakingen aangaande mijn diploma vind ik ongepast. Ik solliciteer niet voor een funktie als coördinator in het welzijnswerk met een M(eer) U(itgebreid) l(ager) o(nderwijs) of MULO-getuigschrift maar met een Nederlands Hogeschool diploma dat door de Belgische commissie gelijkgesteld werd aan het (slechts driejaar studieduur vergende) diploma. Ik solliciteerde altijd op grond van mijn kennis en niet op grond van mijn kennissen en ik ben zeer van zin dat ook te blijven doen.

  Alzo, wie een clevere doortastende niet te chanteren tante in z’n gelederen kan gebruiken, kan zich melden!

 18. Monsieur et Mademoiselle de la famille Broers,

  Il est extrêmement facile lorsqu’on se trouve dans la position des majoritaires, de clamer haut et fort que l’opposition est destructrice. C’est une autre des maladies de notre Bourgmestre, à côté de la règlementite : si le Groupe R@L refuse quoi que ce soit au niveau communal, même une broutille, la formule toute faite ressort aussitôt ( » Waalsgezinden van Retour denken niet aan de toekomst van de Voerenaar « ).

  Comme dans toute commune, il existe une opposition. Le problème, c’est qu’elle ose mettre le doigt sur ce qui ne marche pas.

  Mademoiselle Broers, et si l’ami Guy prend sa retraite, posons la question sans ambage : qui prendra la relève ?

 19. Gisteren stond er een toepasselijke column op de voorpagina van de Nederlands Limburgse regionale krant Dagblad de Limburger. En die krant wordt ook in Voeren door nogal wat mensen gelezen. Gerard Kessels haakt in op het gegeven dat de dag ervoor de achterkleinzoon van Ghandi en de dochter Martin Luther King naar Maastricht waren gekomen om de vrede dichterbij te brengen.
  Kessels heeft met deze nazaten te doen en hij schrijft: »Zelf zijn ze niks…Ze kunnen de overleden helden niet tot leven wekken. Juist nazaten lukt dat niet omdat ze de uitstraling en het charisma van hun heldhaftige voorouder missen. Ze zijn het levende bewijs dat grootheid zelden meer dan één keer binnen een familie voorkomt. » En dat is inderdaad een troostrijke gedachte. Moeder natuur is echt goudeerlijk. Zij blijft haar pareltjes volstrekt willekeurig uitstrooien over de mensheid. Zo houden we allemaal een kansje. Net als in de staatsloterij.
  Ik hou pareltjes in Voeren in alle geval heel goed in de gaten en als dat nodig is, dan ga ik d’r voor staan om de kogels op te vangen. Wie doet mee?

 20. Het zou misschien niet slecht zijn als R@L het voorstel doet om de burgemeester van Maastricht, Gert Leers, te vragen of de Voerense gemeenteraad hem eens kan komen bezoeken in het Friese Leeuwarden om het Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden eens in werking te zien.
  En misschien behoort een informerend gesprek met de Leeuwardse burgemeester, die dan toch voor een week in Maastricht is, ook tot de mogelijkheden.

  Ik bedoel, hoe kun je nu ‘nee’ tegen iets zeggen wat je helemaal niet kent.

 21. Mevrouw Bep zou haar zaak eens moeten nakijken. Robert werkte inderdaad als kabinetsmedewerker van de Franstalige Adjunct van de Gouverneur (zoals de titel is van de zichzelf Vice-Gouverneur noemende) van de Gouverneur van Vlaams-Brabant. Even een les in Staatsbestel Bep! In Vlaams-Brabant waakt die Franstalige adjunct van de(Vlaamse) Gouverneur over de rechten van de Franstaligen in de Vlaams-Brusselse Rand. Robert was trouwens van origine, noch van opleiding Franstalig (wel lid van een Franstalige partij). Hij probeerde opvolger te worden van de Adjunct van de Gouverneur en niet van de Gouverneur zelf. Het werd echter een dame i.p.v. Robert. Trouwens, weet je wel dat hij ook Rik Palmans vroeg om mee te doen. En dat hij zijn ideeën telkens toetste bij mij en bij iemand van Retour à Liège of de adjunct-arrondissementscommissaris. Pretenderen dat je dus belangrijk was « omdat hij jou vroeg om…  » is dus al te gek. Want je geeft zo de indruk dat jij alleen daarvoor werd gevraagd. Terwijl vele anderen net even veelgesprekken met hem hadden. Maar er nu niet mee opscheppen. Hij is mij trouwens nog komen opzoeken toen ik al burgemeester was en belt nog eens sporadisch. Ofer uw diploma maak ik mij noch zorgen, noch iets anders. Want ik zal toch nooit weten wat u allemaal voor hoge studies deed. En ik besef ook dat ik, als u die allemaal heeft, toch te dom zal zijn om u te begrijpen. En aan dingen die ik niet aankan verlies ik gewoon geen tijd. Ik probeer mee te gaan tot op de plaats en in de tijd dat ik kan volgen. Verder niet. Maar, IK heb wel geen bezwaar tegen werkgelegenheid voor mensen met lagere diploma’s. Zij kunnen soms meer dan de geschoolde categorie waartoe wij behoren.

 22. wil ik alleen even iets zeggen op uw laatste opmerking over werkgelegenheid voor niet zo ‘hooggeschoolden’ en dat in verband met het gegeven dat u ook nog kontakt hebt met Robert. Ik had voor het laatst kontakt nav het overlijden van mijn vader. En dat is goed zo. Mijn vader, die als leidinggevende werkzaam was in de bouw en later bij het Collège in Visé, had dus ook volgens u gelijk wanneer hij beweerde dat die hele taalstrijd in België in gang is gezet en in stand wordt gehouden door mensen die voor hun werk en inkomen afhankelijk zijn van de taal waarin ze studeerden. Mijn vader zei altijd: « Ik kan metselen voor Franstaligen, voor Nederlandstaligen en voor Duitstaligen en daarvoor heb ik goeie vakkennis nodig en helemaal niet zoveel taal als bijvoorbeeld een leraar. » Ik blijf erbij dat hij daarmee een punt had. De taalstrijd is een elitaire kwestie die niet in het belang is van de gewone mensen. Maar, de snelste manier om die in Voeren op te lossen is de erkenning van de Franstaligen als minderheid, voor mijn part op de manier zoals ze dat in Quebèc gedaan hebben.

  Op de andere punten kom ik later meer uitvoeriger terug.

 23. Goh, wat zijn we weer aktueel. De Sp.a wil weer de partij van de arbeiders worden, veneem ik vandaag. Ik heb stellig de indruk dat Voeren transformeert van het zolderkamertje van Vlaanderen naar het Vlaams Balkon op Europa. Wat de ideeën aangaat dan toch. Nu de rest nog. Een fatsoenlijk stauut voor de franstalige minderheid bijvoorbeeld. Zufall gibt’s nicht. En zeker niet in de politiek.

  Die politoloog was dus een banale opportunist en laat ik daar nu juist een grondige hekel aan hebben. Ik heb hieronder gezegd dat ik bij zijn projekt betrokken ben om het werk te doen. En dat ik dat, met de hieronder beschreven redenen weigerde. Wie er verder bij betrokken was kan dat zelf zeggen. Ik ga dat in alle geval niet doen. Niet omdat ik wil doen voorkomen dat ik alleen benaderd ben. Er bestaat nog zoiets als discretie, niewaar?

  Over uw laatste opmerking dat gewone mensen zaken kunnen realiseren die u zelf niet kunt waarmaken, nog het volgende. Wanneer u dat inziet, lijkt het mij aan de tijd dat u het werk van die mensen ook op hun naam zet naar buiten uit. Als zij daar zelf geen bezwaar tegen maken want niet iedereen zit verlegen om beroemdheid.

  Tot slot is er tussen uw geschooldheid en de mijne één groot verschil. U bent een man en ik een vrouw en zoals het oeroude spreekwoord al zegt: Een pientere vrouw is voor alles te gebruiken maar een man alleen waarvoor ie geleerd heeft. Waarmee gezegd is dat pientere vrouwen over een veel bredere arsenaal aan rollen beschikken dan mannen.

  Verder denk ik dat u onderhand over mijn diploma’s mag denken wat u wil. Wie zelf kan denken, die kan zich aan de hand van mijn bijdrages – en die van u – ook een beeld vormen over mijn competenties en kernkwaliteiten en over die van u …

 24. Allo!
  Je viens de visiter le site de Huup. Il se nomme :

  http://www.fourons.be/NL/index.htm

  EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE – HAHA IL VA ENCORE SE FAIRE EJECTER DE SON CVP, LE PETIT HUUP

  ET QUE TROUVE-T-ON SUR CE SITE ?

  Noteer dit in je agenda!

  Y A RIEN

  Heet van de naald! (SIC)

  Werken ‘s-Gravenvoeren
  17/10
  Werken op het Kerkplein te ‘s-Gravenvoeren

  MAIS C EST VIEUX DE QUATRE MOIS CA

  JE ME DEMANDE COMMENT QU’IL A FAIT POUR GAGNER LES ELECTIONS ?

 25. …que çà, ami pas si anonyme.

  Tu peux visiter le site officiel de la vedette de Voerbelangen sur http://www.huubbroers.be

  Le  » burgemeester van iedereen  » s’y montre sous son plus beau jour puisque la totalité de celui-ci est rédigé en néerlandais, à l’exception des citations de ses adversaires politiques fouronnais.

   » Je reçois chaque Fouronnais dans sa langue « , dixit l’intéressé. Sauf virtuellement…

 26. Le 16 janvier dernier, notre « burgemeester » a écrit ci-dessous un commentaire ridicule: Ce que le président a fait est totalement légal. « Il s’agit d’un recrutement pour des fonctionnaires qui obligatoirement doivent d’abord connaître le néerlandais. »
  Le président, à sa botte, du C.P.A.S. a, de lui-même rectifié son erreur puisqu’il a publié l’avis de recrutement dans les deux langues dans le Moniteur belge du 1er février 2007 (pages 5348 et 5349).
  Comme G. Ernon ne fait rien sans avoir l’autorisation de Huub, j’en conclus que Huub a changé d’avis depuis le 16 janvier.

 27. Et tu sais quoi? A Fourons, « nous » avons publié en néerlandais et en français! Comme il le faut. Et non, ce n’est pas Huub qui dirige le CPAS. C’est Guy. Et en concertation avec ma fille Hilde. Un bon team! Ils sont forts assez sans Huub.

 28. La majorité des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique n’a pas accepté les arguments du « brave » Dr. Ernon et elle a rappelé, dans son avis n° 39.024 du 29 mai 2009, que le C.P.A.S. des Fourons tombe sous l’application des lois linguistiques coordonnées par l’A.R. du 18 juillet 1966. Toutes les publications relatives à des recrutements sont des communications au public et doivent être rédigées en néerlandais et en français. C’est un simple rappel de la loi, Monsieur le Président (qui dirige, d’après le bourgmestre), Monsieur le Bourgmestre (qui prête sa plume, d’après moi) et Madame la Vice-Présidente (qui dirige en fait et qui est la fille du bourgmestre).

Les commentaires sont fermés.