La simplification administrative? Une histoire de Q!

Vous savez que la Belgique fédérale s’est dotée d’un secrétaire d’état à la simplication administrative.

Vincent Van Quickenborne (33), en tant que secrétaire d’Etat à la Simplification administrative, aime ce qui est simple. C’est pourquoi vous pouvez dire.Q.

Cet ancien avocat au barreau de Courtrai, une ville dans laquelle il occupe également une place de conseiller communal, lutte jour après jour contre la paperasserie. Le point de contact Kafka incarne l’une de ses tentatives pour réaliser son ambition : moins de paperasserie, plus de plaisir (extrait du site de Q).

Je viens d’adresser la demande suivante à Q:

Précédemment, il y avait le collège des bourgmestre et échevins qui convoquait le conseil communal et en fixait l’ordre du jour.
Maintenant, nous avons, ici aux Fourons, une présidente du conseil communal qui convoque le conseil communal en y incluant les points qu’elle souhaite soumettre au conseil, les points que le collège lui demande d’ajouter, les points que les conseillers lui demandent d’ajouter, les points que le bourgmestre y ajoute parce qu’il n’y a pas eu de consensus au sein du collège. Comme, de plus, la commune est une zone de police unicommunale, le bourgmestre fixe aussi l’ordre du jour du conseil de police qui se fait pendant le conseil communal (qui préside à ce moment-là?).
Pensez-vous que tout cela fait vraiment partie de la simplification administrative que vous prônez? Heureusement que Keulen est du même parti que vous.

Et j’attends une réponse de Q avec impatience. Je vous la communiquerai évidemment.

12 réflexions sur « La simplification administrative? Une histoire de Q! »

 1. Quel simplisme, cette demande au ministre qui n’est pas du tout compétent en la matière. Il faudrait t’adresser à mon ami Geert Bourgeois. Oui, ce sera simple. Et oui, nous avons préparé et partagés nos compétences. Où est donc cet homme qui demande plus de pouvoir pour le conseil communal? Où est donc cet homme qui veut une plus grande démocratie? Il ne s’appelle plus Jean-Louis?

 2. Peut-être…peut-être pas…par contre le « master es démagogie » est bien là lui…!
  Merci pour ce grand moment de « réponse complètement à côté de la plaque » par notre ami herr von petit broers

 3. België heeft in Voeren te doen met een autochtone Franstalige minderheid in Vlaanderen. En deze minderheid mag de vragen die zij heeft stellen aan wie zij zelf wil.

  Of meent u dat u de enige bent die weet wie in Voeren enerzijds wel ‘de jure’ maar anderzijds ‘de facto’ de dienst uitmaakt?

  Voeren heeft geen behoefte aan een oppositie. Het is geen teken van politieke onnozelheid wanneer de minderheid niet op uw wens om oppositie te voeren ingaat.
  Want Voeren heeft nood aan mensen die rond de tafel gaan zitten en gezamenlijk een voorstel uitwerken over hoe ze de toekomst van Voeren zelf willen zien.
  Een goede burgemeester had daar trouwens al lang naar toe gewerkt maar met een burgemeester die zijn vrinden in NVA-middens heeft, is dat gewoonweg onmogelijk. En juist dàt is wat u wil. Een dergelijk initiatief onmogelijk maken.

  Ik steun de Fanstalige minderheid in Voeren, niet omdat ze Franstalig is maar omdat zij een minderheid is. Wie met de vrede in Europa begaan is, kan niet anders dan mijn steun volgen.

  Bep Mergelsberg, secretaris van de PvdA Sittard-Geleen.

 4. Extrait du site de Q (http://www.kafka.be/showpage.php?iPageID=70&sLangCode=FR) :

   » Une plainte auprès de la Commission permanente de contrôle linguistique n’est traité que si elle est envoyée par pli recommandé conformément l’AR du 4.8.1969. Un envoi par pli recommandé est quand même une certitude pour l’expéditeur ? Ils m’ont envoyé une lettre qu’ils ont reçu ma plainte (une meilleure preuve de réception n’existe pas !), mais qu’ils ne le traitent pas, parce que … pas envoyé par pli recommandé. Ceci est simplement mauvaise volonté. Orienté sur le client ?  »

  (Source : point de contact Kafka)

 5. ‘Kafka’ is, zo heb ik begrepen, een zwartboek. Een zinvol aktiemiddel om ‘ ontoelaatbare toestanden’ op een rij te zetten en aan te klagen.

  Ik begrijp ook dat het hieronder door Michaël beschreven voorval met de Commissie voor taaltoezicht daarin omschreven is.

  De conclusie vind ik voorbarig. De regel is dat klachten aangetekend opgestuurd, ingediend kunnen worden. Die aantekening is voor de afzender maar ook voor de ontvanger een bewijs dat de klacht ingediend is. Wanneer men deze regel verlaat, en je dus een klacht kunt indienen zonder de brief aan te laten tekenen, dan kan iedereen, wanneer dat van pas komt, gaan zeggen dat er een klacht ingediend was zonder dat te hoeven bewijzen. Een precedent in die zin zou ik ook willen voorkomen en ook ik zou de afzender erop attent maken dat de klacht alleen behandeld kan worden als de brief aangetekend verstuurd is.

 6. J’interviens parce que j’ai une certaine expérience avec cette commission. Avant que le Vlaams Belang ne pollue le fonctionnement de la C.P.C.L. en envoyant des plaintes en masse, on pouvait envoyer plusieurs plaintes dans une même lettre recommandée et les plaintes étaient acceptées puisque la lettre de l’arrêté royal de 1969 était respectée. Puis, la Commission a pris une décision disant qu’il fallait une plainte par envoi recommandé.
  Ces derniers jours, un nouveau phénomène s’est produit. Comme beaucoup de services publics sont fermés entre Noël et Nouvel An, la Commission avait également mis la clé sous le paillasson. Mes 5 plaintes du 27 décembre sont donc arrivées pendant cette période et personne n’est allé les chercher à la poste de Bruxelles.
  Cela démontre, une fois de plus, l’inutilité des envois recommandés, que Michaël dénonce avec raison. C’était peut-être une espèce de ticket modérateur lorsque la Poste appartenait à l’état, mais ce n’est plus le cas depuis qu’il s’agit d’une société privée qui ne cherche qu’à faire des bénéfices pour plaire à ses actionnaires.

 7. de dag dat ‘t Vlaams Belang invloed kreeg binnen de Commissie en als de regel dat elk bezwaar apart aangetekend moet worden daarmee gelijk loopt, dan weet je uit welke hoek een dergelijke regeling komt. En wat de achterliggende motieven zijn: ontmoedigingsbeleid. Ik vind dat meerdere bezwaren in een enveloppe moeten kunnen en dat er een regeling komt die het mogelijk maakt om bezwaren niet aangetekend te versturen waaraan vastgekoppeld dat de Commissie dan zelf een bevestiging van ontvangst stuurt naar de afzender.

  Soms heb je gewoon meer informatie nodig om het probleem goed te kunnen inschatten. Dat je te weinig informatie hebt weet je ook pas als je die krijgt. Had ik niets gezegd en er het mijne – dat ik dus hieronder schreef – van gedacht, dan had ik niet geweten wat ik nu weet. En kon ik ook niet tot een beter voorstel komen.

  Iedereen het recht heeft om zijn klachten te versturen op het moment dat het hem schikt. Wie dat op de 27 december doet zegt daarmee ook dat het dus in zijn vrije tijd gebeurd. Dat het dus om liefdewerk gaat. Ik heb veel waardering voor personen die dat doen maar klachten tussen Kerst en Nieuwjaar aangetekend opsturen is ook de kat de bel aanbinden. En terecht.

  Het is mij ontgaan dat de post geprivatiseerd is. Ik kan nu eenmaal niet alles overal bijhouden.

  Uiteindelijk vind ik dat gegeven nog het sterkste argument voor mijn bovenstaand voorstel. Naar mijn principes – dat heeft te doen met politieke legitimiteit die dan helemaal ontbreekt – heeft een bewijs van een privaat bedrijf zeker niet dezelfde waarde als een bewijs van een staatsbedrijf en is, sinds de privatisering, een bewijs van ontvangst van de Commissie zelf dus noodwendig.

 8. Wat lees ik daar? Een dame uit Sittard steunt de Franstalige midnerheid, niet omdat ze Franstalig is, maar wel omdat ze een minderheid is. Tiens, en vroeger toen die een politieke meerderheid had… stond diezelfde dame op hun lijsten. Tja, ik zal wel weer te dom zijn zeker.

 9. Jean-Louis, tu vous comment Bep tire ses conclusions? Toi, tu écris que c’est dû à toutes ces lettres du VB qu’on a dû introduire la procédure de lettre recommandée. Ce qui n’est pas tout à fait le cas. Moi, j’ai déjà eu un refus (de lettre normale) quand le VB n’existait pas encore. Mais bon, n’en discutons pas.

  Quelle est sa conclusion? C’est du coin du VB que vient la procédure. Malhereuse, n’est-ce pas?

 10. Huub,
  Tu m’as mal lu: l’envoi recommandé a toujours existé dans la procédure de la Commission permanente de Contrôle linguistique, mais il était admis que plusieurs plaintes se trouvent dans le même envoi. A la suite de l’envoi massif de plaintes par le Vlaams Blok, la Commission n’accepte plus qu’une plainte par envoi recommandé, en modifiant l’interprétation de la règle.
  Il faudrait demander à Q (secrétaire d’état pour la simplification administrative) de simplifier les règles de fonctionnement de la Commission permanente de Contrôle linguistique. Comme pour une plainte à la police, un courriel pourrait faire l’affaire.

 11. Bekijkt u wel eens het Nederlandse programma ‘Zomergasten’, burgemeester Broers? In de cyclus van 2006 werd er een filosoof geïnterviewd en die vertelde o.m. dat de taal van mensen het identificatie-middel is dat maar weinigen zonder risico kunnen loslaten. Ik heb me dat in 2000 ook al gerealiseerd. Voor een goed verstaander heb ik hiermee juist voldoende gezegd. Ik heb verantwoordelijk gehandeld en dat was niet in mijn eigenbelang. Integendeel!

 12. tiens tiens tiens
  Dans son commentaire du 21 1, Broers se sent obligé de tirer les marrons du feu pour le Vlaamsche Block.
  … toujours difficile de retenir cette main qui veut faire le salut hitlérien comme il y a 20 ans…

Les commentaires sont fermés.