Kafka en een aangetekende zending

Een klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wordt slechts behandeld als ze volgens KB van 4.8.1969 aangetekend is opgestuurd. Aangetekend opsturen is toch een zekerheid voor de verzender? Ik krijg van hen een brief dat ze mijn klacht ontvangen hebben (een beter bewijs van ontvangst bestaat niet!), maar dat ze die niet behandelen, want… niet aangetekend opgestuurd. Dit is gewoon onwil. Klantvriendelijk?

(Bron: het Kafka-meldpunt)

Dit is te lezen op de site van Q: Vincent Van Quickenborne (33) houdt het, als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, graag eenvoudig. U mag daarom Q zeggen.

En de auteur van het bericht is Michaël HENEN.