Un candidat que je vous recommande…

MilouQuand un candidat se fera connaître et qu’il affirmera son militantisme pour l’action fouronnaise, je me permettrai de vous le faire savoir.

Le premier que j’ai trouvé sur la toile est mon ami Milou Rikir. Présent régulièrement à la Fête du Peuple fouronnais, Milou Rikir est un ami fidèle des Fourons. Il est candidat premier suppléant sur la liste WALLON de la province de Liège pour la Chambre. Les Fouronnais peuvent donc voter pour lui à Aubel.

Si d’autres candidats souhaitent l’appui des électeurs fouronnais, ils peuvent me le faire savoir et je n’hésiterai pas à vous les recommander (s’ils peuvent évidemment revendiquer un passé intéressant en faveur de nos aspirations).

5 réflexions sur « Un candidat que je vous recommande… »

 1. Zoals gezegd heb ik deze week de Resolutie van Marseille voor de tweede maal aan de Nederlands Limburgse kranten laten toekomen. Ditmaal ook aan de journalist uit Noorbeek die ‘t stukje over Rogier G. schreef. Ik heb – voor het eerst – niet eens een ontvangsbevestiging ontvangen…Ik zal maandag de verschillende redacties nog eens bellen maar zonder tegenbericht van mijn kant over hoe de Nederlands Limburgse media met deze Resolutie omgaan wil ik iedere stemgerechtigde met klem adviseren om in Aubel op Jean Marie Happart te gaan stemmen. Wie de Nederlanders niet geïnformeerd over wat er in Voeren gaande is, die werkt dit advies in de hand. Dus mijn advies is – tot nader orde – ga stemmen in Aubel en wel op senator Jean-Marie Happart. We gaan hem blijkbaar nog hard nodig hebben. De praktijk in Voeren bewijst dat de twee talen een statuut van gelijkwaardigheid nodig hebben wil een waarachtige vrede mogelijk kunnnen worden. En pas als dat statuut er is, wil ik beginnen met tweetalige kleinschalige kulturele aktiviteiten. Zonder dat statuut zouden die aktiviteiten toch alleen maar bewijzen hoe goed de zgn ‘integratie-politiek’ – die in werkelijkheid een assimilatie-politiek is – van burgemeester Broers werkt. En dat er dus helemaal geen verandering van statuut nodig is.

  Zodus meneer Schins, ik ben niet gefrustreerd maar verstandig. De Franstaligen in Voeren hebben minstens de rechten van de Friezen in Nederland.
  Toen mijn moeder in ‘s Gravenvoeren woonde, en er tijdelijk naar school ging, tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat haar woning gebombardeerd werd in Montzen, werd in het bedrijf van haar familie alleen Plat, Waals en Frans gesproken. Geen Nederlands, dat was alleen de school- en de kerktaal.

 2. Ik raad de mensen die in Aubel gaan stemmen aan om voor goede kandidaten te stemmen. Voor mensen met inhoud en visie. Stemmen voor de kandidaat van Bep betekent nog maar eens herrie bij de start van Luik-Bastenaken-Luik (zie pers), allerlei merkwaardige politieke strategieën waar nauwelijks nog Walen achter staan.
  Men is dus niet verstandig als men dergelijke systemen aanbeveelt.
  Als burgemeester heb ik alvast bewezen dat de mensen in Voeren terug rustig naast en met elkaar kunnen leven. Wie dat niet ziet, is bewust stekeblind.
  Werd er vroeger Frans gesproken in de bedrijven? Tijdens en na de oorlog? Vergeet het Bep. Dit is onzin. De mensen – zeker de arbeiders uit die tijd – spraken geen (wat wij noemen) cultuurtalen. Ze spraken hun taal: dialectisch. Sla er alle boeken op na en je zal dat zien. Alleen de bourgeoisie (zoal ook de Rex-beweging waar bepaalde francofone families in ageerden (en dat steun jij dus!!!) spraken een cultuurtaal. Het kan natuurlijk zijn dat jullie van de cultuurbourgeosie afstammen en dan wil ik mij graag verontschuldigen.
  n.b. zou je toch best niet meer schrijven dat je verstandig bent. Het is toch zo ongeloofwaardig wanneer iemand dat van zichzelf zegt. En het is vooral zielig als men dat moet doen. Het is om aandacht smeken die men niet krijgt. Het is zichzelf op een plateau plaatsen waar anderen je niet kunnen plaatsen. Ook al is er nog plaats. Arme Bep toch.

 3. in het verdraaien en insinueren, selectief uitvergroten en verzwijgen, dat bent u, burgemeester Broers.

  U wil de rust in Voeren op uw naam schrijven. Die rust was er vele jaren voor 2000, zoals u weet. Maar er was één spannend moment dat die hele opgebouwde rust en relatieve ontspanning, maar ook het helingsproces van de bevolking in een klap zou kunnen vernietigen.
  De mogelijke crisis voorafgaand, tijdens en vlak na de verkiezingen van 2000. Wie heeft in die tijd haar werk voortreffelijk gedaan, meneer Broers?

  In Voeren werd aan het eind van WO ll in een ‘s Gravenvoerens bedrijf de door Wallonië erkende Binnenlandse regionale taal ‘t Waals gesproken en ‘t Plat dat in Vlaanderen nog steeds geen enkel statuut heeft. EN, meneer Broers, er werd Frans gesproken, vooral door de leveranciers en vertegenwoordigers die uit het Luikse afkomstig waren. En er werd geen Nederlands gesproken.

  Al deze talen zijn cultuurdragers en het onderscheid dat u tussen standaardtalen en andere talen maakt, getuigt niet van de cultuur die Europa in deze kwesties voorstaat. U kunt in uw denkkader dan wel een cultuurtaal spreken, maar dat wil nog niet zeggen dat u in mijn ogen een juist en hedendaags waarden- en normensysteem hanteert. Want dat is naar mijn opvatting niet het geval.

  Ik steun als sociaal-democraat de sociaal-democraat Jean-Marie Happart omdat de Nederlands Limburgse kranten de Resolutie van Marseille niet publiceren. Ik meen dat men Nederlanders nu moet informeren en hen niet over zoveel jaar confronteren met een geschiedschrijving waarin de zwarte piet louter en alleen bij deze bevolkingsgroep in Voeren wordt gelegd. En dat de Vlaamse minderheidsgroep door de Nederlanderse stemmen, die hen de meerderheid bezorgden, ‘gevangen’ werd en dus politiek bezien niet anders kon doen dan u nu doet.
  Welke posities in uw partij worden bekleed door Nederlanders, overigens? En zijn zij juist geïnformeerd over uw bedekte doelen?

  En jazeker, dat plaatsje is nog vrij. Geen hond die dat vuile karwijtje wil opknappen te vinden, natuurlijk. Nee, nee eerst ‘n fatsoenlijk statuut en dan wil ik dat plaatsje wel.

  Ik ken u langer dan vandaag, burgemeester Broers, en uw manier van politiek bedrijven nog beter. Het past U absoluut niet om stenen naar anderen te werpen, dunkt mij.

 4. Even rechtzetten wat Bep schrijft. De Nederlanders bezorgden ons in 2000 inderdaad MEE de meerderheid. Of ze vergrootten ze. Zo blijkt in 2006 waar we ook de meerderheid behaalden bij het OCMW. Op basis van enkel maar de Belgische stemmen.

 5. Daar is dus niets aan recht te zetten, meneer Broers. De Nederlanders in Voeren vormen, zonder dat zij dat zelf weten, de politieke legitimatie én het politieke draagvlak voor de Vlaamse taalpolitiek die u in Voeren uitvoert.

Les commentaires sont fermés.