gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo

«La goutte creuse la pierre non pas par la force, mais en tombant fréquemment. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.» ( Proverbe Latin ) »Passer » a fait cette citation en parlant de la politique fouronnaise. C’est magnifique. Je m’empresse de transmettre ce message à mon professeur de latin. (Désolé, cher Professeur, j’ai eu besoin de Wikipédia pour trouver la signification de la locution. Vos cours de latin, c’était il y a 40 ans déjà et Wikipédia n’existait pas encore).Par ailleurs, je pense que cette tactique est bonne et nous l’appliquons régulièrement. Huub peut en témoigner, même s’il bénéficie de la complicité bienveillante de la tutelle.

8 réflexions sur « gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo »

 1. On peut écrire n’importe quoi. Même que la tutelle joue le jeu avec moi. Dans le temps on me demandait de retirer mes plaintes pour sauvegarder le calme à Fourons!!! Combien? Une bonne centaine!!! Complicité???

 2. Een terechte opmerking van U. Zoals ik al aanhaalde in mijn « commentaar » in de vorige blog, kan het blijkbaar niet anders. Zou het mogelijk zijn zonder aanziens des persoon een open forum te voeren dan zou ik de eerste zijn die hier met open vizier aan zou meedoen. Haal je blijkbaar de ballast van identiteit weg, en open je discussie puur en alleen inhoudelijk dan blijkt men meer begrip voor elkaar te tonen. Het kan blijkbaar niet anders. Terecht maakt U de opmerking dat men dan ook oog moet hebben voor de onheuse uithalen van meneer Wynants. Ik ben absoluut tegen schoppen onder de gordel, van welke zijde dan ook. Wat me opvalt in de hele discussie die op deze weblog al jaren wordt gevoerd is het hoge gehalte aan « jij hebt dit gedaan en dat gelaten ». Een voorbeeld hiervan is de negatieve opmerking van JLX over de inrichting van het dorpsplein in Voeren. Naar mijn mening een goede en duurzame investering voor de gemeenschap in Voeren. JLX gaat hierin voorbij aan het feit dat zowel « vlamingen »als ook « waalsgezinden »hiervan profiteren. Ook hun patrimonium krijgt hierdoor een meerwaarde. De opmerking van Bep is terecht, wellicht fel gebracht, heeft zij gelijk dat men had kunnen overwegen om de stroomvoorziening ondergronds te leggen. Maar ja, dit soort discussies is marginaal en gaan aan de werkelijkheid voorbij. Tot nu toe blijkt gewoon dat constructieve gesprekken tussen de verschillende inwoner-groepen in Voeren moeilijk is. Dit blijft het constante gevaar van een twee-partijen stelsel. Coalities van meer dan twee partijen brengen meer evenwicht, zeker als die geent zijn op taal, cultuur of nationaliteit. Beste waterpas ( origineel) U heeft het echter volledig mis als U mij ervan zou verdenken voor wie dan ook te zijn. Ik ben een doodgewone autochtone « passer »opgegroeid in de streek waar ik ook de taal van spreek namelijk « plat ». Ik heb steeds respect gehad voor mensen die alleen frans praten of alleen vlaams of alleen duits. Alle schoppen, verwijten, schelden, op straten kalken en ga zo maar door, daar ben ik tegen.

  Passer.

 3. Wat was er mis met mijn inbreng in deze blog? Waarom moet ik eruit? Waarom dan toch censuur? Waar is hier democratie, freedom of speech?
  Ik kan het alleen maar betreuren!

 4. Beste waterpas,
  ik zag vanmorgen dat het e-mail adres dat moest corresponderen met je ingezonden verhaal , niet werd herkend door JLX. Of dit censuur is weet ik niet, wellicht een technisch verhaal. Ik vind het jammer want ik vond dat je correct reageerde.
  Passer.

 5. Comme « Passer » l’écrit, j’ai effectivement contrôlé l’adresse de « Waterpas » et j’ai dû constater qu’elle était fausse.
  Pour éviter des abus, je préfère procéder à ce petit contrôle et je supprime les interventions de ceux qui rendent leur identification impossible, mais j’accepte les pseudonymes, même si, lorsqu’on évoque la démocratie, celle-ci devrait se pratiquer à visage découvert. Comme dans l’agora grecque!

 6. Zou ik dan in het vervolg, om de symbolische taal die hier op de blog rondwaart dan maar te volgen, maar gaan tekenen met het pseudoniem « arduin »? Van orde, regel en met de betekenis van « een op maat gehouwen steen » .

  Nee, ik teken met mijn naam en die is wat hij is. Een kenning (litterair genre): BARBARA MERGELSBERG.

  (Mijn nichtje met dezelfde naam, een professionele lyrische sopraan uit Kelmis, vertrekt in augustus beroepshalve naar de USA en zo kan dàt nu ook.)

  Ik zou volgens de heerschappen wat te fel zijn? Nu, heerschappen, ik weet wat er in Voeren aan de hand is en daarbij heeft slap geneuzel geen pas, beste passers allerhand!

 7. Er bekruipt me allengs het gevoel, dat wat er ook gezegd en geschreven wordt, er maar een is die het steeds bij het rechte eind heeft, en dat is Barbara Mergelsberg. Zelfs de bevestigingen van haar standpunten door derden, worden hier afgedaan als gesneuzel. Het is geen symbolische taal die rondwaart, maar uiting van datgene wat de schrijver voelt. Inhoudelijk gaat Barbara niet in op de opmerkingen, maar prefereert uit te weiden over wat ze zelf allemaal kan en wat haar familie allemaal presteert. Maar jammer genoeg gaat het daar niet over. Zou het dan een verpleegster zijn die haar patienten een beetje ziek houdt om maar niet haar baan te verliezen. Verder Barbara moet je mijn commentaar, dat gericht was op begrip voor alle partijen eens ECHT goed lezen.

  Passer

 8. Wat ik met geneuzel bedoel is, beste passer, is dat we hier eeuwig blijven doorbabbelen, het blijft mij allemaal te vrijblijvend.

  Mijn standpunten in de Voerkwestie zijn al haast tien jaar geweten, niet door mijn geneuzel maar door mijn concrete aktie tussen 1998 en 2000 door de juiste persoon op het juiste moment. En de ideeën en standpunten op grond waarvan ik die actie uitvoerde zijn goed uitgelegd op deze blog.

  Wie mijn actie en de impact daarvan vat en mijn ideeën en standpunten onderschrijft kan kontakt opnemen. Niemand mag van mij niet verwachten dat ik mensen ga lastig vallen met een zeer moeilijk te klaren klus. Ik weet waar ik over praat, vandaar.
  Zonder de uitgesproken steun van welbepaalde anderen in Voeren zelf, ga ik helemaal aan niks beginnen daar. En zonder mijn expertise is elke actie, die erop gericht mijn ideeën en standpunten meer invloed te geven, gedoemd te mislukken. ‘t Enige dat in Voeren gemakkelijk zal gaan is het versterken van het NVA-standpunt en daar pas ik voor. Dus pas op, beste Passer, dat u uw genuanceerde ideeën later – als u al te ver bent om nog terug te kunnen – niet opgeslorpt ziet door ideeën van ‘t NVA. En dat uzelf de volle verantwoording zult dragen voor het assimilatieproces dat gaande is. Iedere politiek is er ook op uit om de verantwoordelijkheid voor de vieze klussen in de geschiedschrijving op anderen te kunnen afwentelen. Vandaar misschien de openingen die u ziet? Ik schaak en ben gewend om minstens tien zetten vooruit te denken in minstens tien richtingen. En plotse openingen vragen een bijzondere waakzaamheid, zeker van iemand zonder baan als u begrijpt wat ik bedoel.

  Maar goed, wat ik voor Voeren zie is duidelijk. Wie dat ondersteunen wil en weet waar ie aan begint die is welkom.

Les commentaires sont fermés.