Conseil communal du 23 août

Tout ce qui a été dit (ou presque) au conseil communal des Fourons du 23 août se trouve ici.

N’hésitez pas à commenter ce conseil sur ce blogue-notes (en vous identifiant, bien sûr).

 

 

8 réflexions sur « Conseil communal du 23 août »

 1. Wie meent u, meneer de burgemeester, dat daar gaat komen om inspraak te hebben? Enige jaren geleden modereerde ik daar, langs Vlaamse kant, een debat over een boekwerk « De harde Vlaamse koppen van Voeren » en ik nodigde ook een franstalige Voerenaar uit om er zijn mening in het Nederlands over te geven. Ik heb er met het zweet in mijn handen en het tel nr van de Rijkswacht in mijn broekzak mijn werk gedaan. En daarna was het enige tijd zeer moeilijk overleven in Voerbelangen. Zooo welkom waren Frantalige Voerenaren er toen. En dat wil u nu al veranderd hebben? U liegt want dit is niet zo. Als u franstaligen in Voeren inspraak wil verlenen dan zult u dat toch via de franstalige mandatarissen moeten doen en die zullen dat dan in hun Centre Culturelle in Sint-Marten houden. Zo hoort dat en niet anders. De leiders van een bevolkingsgroep voortdurend onder de duiden schieten is in alle geval niet de manier. Daarbij, Ottegrove behoort volgens dat plan tot het Land van Herve en ook volgens mij niet tot het Nederlands Limburgse heuvelland. En om dat te weten ben ik het best geplaatst want ik heb in die zin nog niks concreets vernomen.

 2. Wat u vertelt is complete onzin. U hoefde helemaal geen telefoonnummer in uw broekzak te houden. Er was totaal niets aan de hand en alles verliep zeer vriendschappelijk. De moderering was bovendien niet van een denderend niveau. Had dat met de angst te maken? U vermeldt dit trouwens enkel maar om aan de wereld te laten zien hoe belangrijk u wel zou zijn geweest. Iedereen die dit wenste was die avond welkom. Op onze laatste hoorzittingen over milieuproblemen in Moelingen waren dus wel degelijk Franstaligen aanwezig. Over de eerste (niet verplichte) inspraak over het structruurplan ook. Ze hebben hun woord volledig in het Frans kunnen doen. En ook in hun taal antwoorden gekregen. Daarna bleven ze met ons een pintje drinken. Dat gebeurde ook bij de informatievergaderingen over de BPA’s in de Provinciale Scholen. Een openbaar bestuur is nu eenmaal verplicht locaties te gebruiken die officieel erkend worden door haar toezichthoudende overheid. Dat zijn de culturele centra die wij gebruiken en het zijn vooral PUBLIEKe gebouwen. Hoe dat dit dus hoort zal ik mij zeker niet laten voorknabbelen door iemand die geen enkele gevoelsmatige relatie heeft met de Voerense realiteit en enkel nieuwe onrust wil zaaien. Tot nader inzien ben ik burgemeester van een ruime meerderheid die het beleid bepaalt. En ik sta er garant voor dat iedereen vrij kan komen, vrij kan spreken en vrij opmerkingen kan maken. Dat u denkt dat dit niet zo is, is uw goed recht. Ik kan en zal het tegendeel bewijzen. De raadsleden van retour deze zaak laten uitleggen? Als je echte humor wil, dan is dat een heel goed voorstel. Zelfs tijdens de raad moet JL Xhonneux hen SMS-jes sturen en de vragen op gele briefjes schrijven. Je bent vooral nergens goed geplaatst. En wat de indeling van Voeren in drie grote delen betreft kan ik je melden dat de keuze voor Land van Herve voor het Oostelijke deel van mij persoonlijk komt. Hoe jij aan het Nederlands Limburgse Heuvelland komt mag Joost weten? Maar, ook die zal je niet kunnen volgen. Wat je opmerking betreft dat je nog niets hebt vernomen kan ik ook kort zijn: je zal niets vernemen want je woont niet in Voeren en hebt dus geen inspraak. Je mag wel komen luisteren. Zonder tussen te komen, want dat is het absolute voorrecht van de inwoners van Voeren. Het gaat hier over hun toekomst. De inwoners van de omliggende gemeenten krijgen inspraak via hun besturen. Niet rechtstreeks. Dat is nu eenmaal democratie. En stop nu eens met allerlei onzin uit te kramen over Voeren. De kiezer heeft voor zes jaren een bepaald beeld uitgetekend en wij besturen volgens dat beeld. Zoals onze voorgangers volgens hun visie aan politiek deden.

 3. Dat debat toendertijd heb ik goed gemodereerd volgens waarnemers die het kunnen weten.

  Het tel nr in mijn broekzak was een teken van verantwoord gedrag: er waren bedreigingen naar de organisatie toe geuit, die ernstig genomen dienden te worden.

  Ik ben niet belangrijk, beste meneer de burgemeester. Ik zeg alleen maar wat er te zeggen is. Maar ik geloof u niet als u beweert dat franstaligen zich thuis voelen in de Vlaamse Voerpoort. En dat er dus sprake kan zijn van werkelijke inspraak als u de bijeenkomst daar organiseerd. Waarom moet u zonodig de franstalige leiders alweer maar eens onderuit halen? Zij kunnen die inspraak prima regelen voor hun eigen groep, net als u dat doet voor uw groep.

  Ik kan alleen maar zeggen dat u toendertijd in de pauze van dat debat nog even liet weten hoe sterk u « gecharmeerd » was van dit initiatief door uw farde met paperassen agressief over de tafel te smijten en mij een nog maar eens een dictator te noemen omdat u maar net zoveel spreektijd – met familiale eierwekker gemeten – kreeg als de andere forumleden.

  Nee, nee uw verhaal op papier is een papieren verhaal en niet meer dan dat. U kunt de draai misschien zelf wel maken, opportunistisch als u bent, maar u wordt stilaan ongeloofwaardig…
  meneer de burgemeester.

 4. Ik weet niet waar mevrouw Mergelsberg haar onzin blijft halen. Dat ik mijn map over tafel gooide is de reinste fantasie en is een grove leugen. Recht te zetten. En neen, mevrouw ik zal die inspraakmomenten niet leiden. Dat doen andere mensen. En ja mevrouw, als de gemeente een openbare zitting houdt moet dat onder het gezag van de burgemeester gebeuren en niet zomaar van een oppositiepartij. En wees maar blij dat wij dit doen. U had, voor uw overloop, altijd de mond vol over een gebrek aan aanzicht en democratie bij de mensen van Retour. Toen wou u hen mee bestrijden. Nu strijdt u met hen tegen ons. Uw recht uiteraard. Maar stop aub met domme praat en onzin uit te kramen. Men lacht u uit en dat hoeft niemand te verdienen. U denkt aanhang te hebben bij Retour en dat is niet zo. Ook zij hebben dat inzicht wel gekregen en vooral geleerd dat u meer schaadt dan goed doet. De haat doet mensen groen kijken en denken! En anderen nog meer lachen!

 5. Retour @ Libertés is de partij van de franstalige minderheid in Voeren die bv het grondwettelijk recht op een eigen schepen in ‘t College heeft. Deze partij de oppositie noemen is een onnozele simplificatie van de politieke realiteit in Voeren.

  Inspraak houden in een Vlaams centrum in Voeren is een ingebouwde drempel die Franstaligen ervan weerhoudt om van die inspraak gebruik te maken want nog geen tien jaar geleden waren zij alles behalve welkom in dat centrum.

  Tot nog toe noemen de Voerense franstaligen mij hun vriendin. Maar wat ik van Voerense Vlamingen over u hoor is een heel ander verhaal. Dat u dus blijkbaar bereid bent om de meertalige Voerense eigenheid te offeren op het ambeeld van uw eigen Vlaamse carrière. Uw meertalige grootvader draait zich om in zijn graf bij het zien van wat u allemaal voor truuks uithaalt ter eer en meerdere glorie van uzelf. U bent in Voeren de leider van de Vlamingen, meneer Broers en van niemand anders. En de enige van hen, die omwille van zijn positie, in Voeren openlijk meertalig mag zijn. Prettig geregeld voor uzelf, zou ik zo zeggen! Maar, onder burgers optimale ontplooiingskansen bieden, versta ik iets helemaal anders dan wat u doet. Dat mag duidelijk zijn.

 6. 1) wat mevrouw Lergelsberg over mij hoort bij de Voerense Vlamingen zal wel niet veel zijn. Indien die mij zo zouden afschepen, dan moet ik mijn pakket stemmen dus wel elders gehaald hebben. Bij de Franstaligen bijvoorbeeld. Het zou kunnen en dan vervallen al haar theörieën over mijn strategie die van mij de vijand van hen zou maken. Het zal dus wel fantasie zijn die ze verkondigt.
  2) of men het nu wil of niet: een oppositie is een oppositie. Dat is een gelukkig democratisch gegeven. Want zonder opppositie zou er ook geen meerderheid zijn en zonder meerderheid geen bestuur. En zonder bestuur geen kritiek. U bekijkt het maar.
  3) Inspraak wordt ook nog op andere manieren georganiseerd. Bijvoorbeeld door ruime huis aan huisinformatie. Die zal ook volgen over het structuurplan. En het staat al als samenvatting op de website van de gemeente. Zagen dat ik die boycot is dus onzin en tijdverlies. Het is niet mevrouw Bep die Voeren bestuurt.
  4) Mijn eigen Vlaamse carrière??? Nu moet ik hartelijk lachen. Welke carrière? Ik ben noch parlementslid, noch senator, noch gedeputeerde en zal dat nooit worden. Ik ben nl geen kandidaat voor die ambten. Ik ben lid van het partijbestuur omdat ik in Limburg het derde aantal stemmen haalde tijdens de interne partijverkiezingen. En ik ben voorzitter van het overleg van eerste mandatarissen (burgemeesters, schepenen, parlementsleden en gedeputeerden). Beide zaken zijn totaal onbetaald! Vraag het maar na in de partij. Het is een engagement waardoor ik wel openingen maak naar ministeries e.a. ten voordele van Voeren en zijn inwoners. Ik hoef daar niet voor betaald te worden. Ik ben tevreden met mijn loon als burgemeester. Een carrière insinueren is dus niet enkel lachwekkend, het is een ziekelijke mentaliteit.
  5) Mijn opa was minder meertalig dan ik. Hij kende Nederlands (van op school), dialect en een heel klein beetje Waals uit de regio. Thuis werd enkel en alleen dialect gesproken en zeker geen Frans of Waals. Hij was burgemeester ten tijde van de provincie Luik en werd ook zo begraven tijdens de oorlog. Daarom kreeg hij van de overheid een ereschild in het Frans. Volledig terecht in die tijd en in de toenmalige provincie. Wat niet verhinderde dat de mensen meer Limburgs-dialectisch bleven en er dus vanaf 1963 een andere indeling kwam. Mijn familie respecteerde tenminste de toen geldende wetten en normen. De eremedaille van mij opa werd aan mij gegeven door zijn dochter Blanche. Omdat ze mij een goede opvolger vond van haar vader die ik helaas nooit heb gekend. De man zou zich dus nooit in zijn graf omdraaien. Hij zou waarschijnlijk fier zijn op zijn kleinzoon. Net zoals zijn echtgenote dat was op haar petekind. Beste mevrouw, u zou dus beter stoppen met al die onzin. U blijft best van onze familie af nadat u ook al de bal missloeg over Jef Huynen, de schoonzoon van mijn grootvader. Schoenmaker blijf bij je leest.
  6) De Voerense burgers hebben nooit zoveel ontplooiingskansen gekregen als nu. Over elk groot dossier wordt gecommuniceerd. Elke dag komen er tientallen in het gemeentehuis om hun zaken te bespreken. In volle openheid en met kennis van zaken geantwoord. Dat is het grote verschil met vroeger toen het gemeentehuis een gesloten huis was waar de mensen nauwelijks uitleg kregen of met klachten of suggesties konden aankloppen. Ik ben er fier op dat we dit konden realiseren. Ik ben gelukkig dat ik daaraan mag meewerken.

  Tot slot nog dit: uit al uw commentaren blijkt haat, nijd, frustratie, een onvolmaakt gevoelen, een pijn omwille van een tekort of een mislukking. Ik lach daar niet mee. Ik zou graag hebben dat u zo gelukkig zou zijn als die vele Voerenaars. Ik zou willen dat u die grimmigheid eens kon afleggen. Het leven zou voor u en vele anderen zoveel mooier worden. Ik wens het u welgemeend.

Les commentaires sont fermés.