Vertaling van de Resolutie van Marseille

De A.I.D.L.C.M. (Association Internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacées/ Internationale Vereniging ter Bescherming van Bedreigde Talen en Culturen) heeft tijdens haar vergadering in Marseille d.d. 18/19 november 2006 resoluties gestemd betreffende de regionale talen in Frankrijk en Italië, in Spanje (Catalaans en Asturisch) en Oostenrijk (Sloveens) en een resolutie betreffen Voeren.

 

De A.I.D.L.C.M.

Heeft kennisgenomen van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in België.

 

Aangezien deze resultaten zicht geven op de ontwikkeling van de taalgemeenschappen in de taalgevoelige zone langs de taalgrens

 

·        vraagt de AIDLCM dat alle pro-aktieve maatregelen ter bescherming van de minderheidstalen worden toegepast

·        wenst de AIDLCM de ratificatie van de Verdragen van de Raad van Europa om een eind te maken aan de discriminatie en de administratieve pesterijen die in het bijzonder worden opgelegd aan de Franstalige minderheid van Voeren.