Nouveau flagrant délit de mensonge pour Huub Broers

Huub Broers, bourgmestre des Fourons, affirme qu’il ne connaît pas la langue de ses concitoyens. Ne connaissant pas cette langue, il leur adresse donc le courrier dans la langue officielle de la Région (flamande) et les citoyens qui le désirent doivent donc, selon les principes de Huub Broers, réclamer, à chaque occasion, un courrier en français.

Tout citoyen peut vérifier ce que le Registre national a enregistré pour lui, en consultant le site (https://mondossier.rrn.fgov.be) en se munissant d’un lecteur de carte d’identité électronique et de son code pin.

Et voici ce que cela donne pour moi en consultant le site en néerlandais:

registre

Il y a bien un code « F » qui indique que j’ai informé l’administration communale de mon choix pour la langue française dans les relations avec mon administration communale.

Je peux évidemment aussi consulter le site en français et cela donnera ceci:

registre_F

La loi sur le respect de la vie privée est évidemment respectée puisque, en dehors de l’administration communale qui peut même savoir comment je veux être enterré (ça c’est du domaine de la vie privée), personne d’autre ne peut aller lire ce renseignement. Et si je l’ai donné à l’administration communale, c’est pour qu’elle s’en serve.

8 réflexions sur « Nouveau flagrant délit de mensonge pour Huub Broers »

 1. Huub Broers a placé cette phrase sur son site. Il a donc appris que la négation des faits n’y change rien.

  Cela s’applique sans doute aussi ici. Il a toujours nié l’existence de ce renseignement et maintenant il nous prétend que le Registre national « est en faute ».

 2. De omzendbrieven Peeters, Martens en Keulen negeren de persoonlijke gegevens in het Rijksregister en zijn dus in Voeren legaal niet uitvoerbaar. De burgemeester en gemeentelijke administratie heeft toegang tot dat register en weet dus wie zichzelf als Franstalige beschouwd.

 3. Ach, wat baten kaars en bril als de uil niet zien ‘n wil. Mevrouw Mergelsberg wil nog altijd niet begrijpen dat die gegevens niet gebruikt mogen worden en dat ze zelfs op bevel van de Raad van State verwijderd zouden moeten worden… als ze al bestaan!!!!!!!!!!!!! Want, dat is niet altijd het geval. Je moet echt eens opzoeken wat ID-gegevens zijn volgens de Belgische wetgeving. Daar staat geen taalcode bij. Bovendien is het niet zo dat wie een F-talige ID-kaart heeft automatisch Franstalige papieren wenst. Of een N-talige … Je zou eens moeten weten hoeveel mensen andere aanvragen, vergunningen, attesten, … in de andere taal vragen dan hun ID-kaart. Het zou dus oeverloos dom zijn om er zomaar vanuit te gaan dat de taal van een ID-bewijs ook automatisch de taal is die men wenst te gebruiken bij andere papieren. Jullie weigeren de mensen dus de vrijheid te geven van taalkeuze bij documenten. Van openheid en vrij keuze gesproken. En dat voor notoire socialisten. Je moet maar durven! Ik zou beschaamd zijn. Laat mij dan iedereen maar zelf zijn herhaalde keuze maken, of hij nu Nederlandstalig of Franstalig is. Want jullie taktiek bestaat erin om dit spel te verengen tot de zogenaamde gepeste Franstalige inwoners. Maar die vrijheid geldt dus wel voor iedereen.

  « Wie zichzelf beschouwt » wordt trouwens met een T geschreven en niet met D.

 4. De franstaligen in Voeren willen graag de vrijheid terug die er voor de omzendbrieven – dus voor 1997 ook al was – en die vrijheid is: een registratie van hun taalkeuze en dientengevolge alle overheids papperassen en -gesprekken automatisch in het Frans.

  De franstaligen vragen niks nieuws meneer. Nee, zij vragen herstel van de situatie van voor 2000, de tijd dat het kwart Nederlanders nog niet mocht meestemmen. En het zijn ook net die Nederlanders, die geen frans kennen, die het meeste baat hebben bij de huidige situatie en vernederlandsing. De Vlaamse Voerenaren kennen hun Frans wel maar als de Nederlanders de franstaligen hun rechten teruggeven dan sluiten zij zichzelf, wegens gebrek aan kennis van het frans, helemaal uit van deelname aan het lokale bestuur.

  De Nederlanders is in Voeren een afweging opgedrongen die ik zelfs niet eens wil moeten maken.
  Ik vind het daarbij zeer vreemd dat je die Nederlanders in deze discussie helemaal niet hoort.

 5. Of zijn Voerbelangen en onze VVV-BV Guido Sweron gewoon niet meer dan nuttige idioten voor de WEL goed geïnformeerde Nederlanders die weten hoe haas hupt…en misschien ook wel de macht hebben om het hieronder beschreven comlexe probleem dood te zwijgen???

Les commentaires sont fermés.