L’énorme falsification des textes

public-Coe-drapeaux

 

Le conseil communal fouronnais doit se prononcer ce jeudi soir sur un code déontologique pour le personnel. Dans les considérants, il y a la phrase suivante:

« Gelet ook op artikel 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat de discriminatie als volgt omschrijft: « elke verschillende behandeling die gebaseerd is op welk grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politiek of andere overtuiging, nationale of maatschappelijk afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de regelgeving dit voorschrijft » « .

Ces derniers mots m’ont évidemment surpris et j’ai donc consulté le texte officiel de l’article 14 de la Convention. Et cet article 14 s’énonce ainsi:

Article 14 . Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. (lire ici le texte officiel et complet)

et en néerlandais, cela donne:

Artikel 14 . Verbod van discriminatie

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. (voir ici le texte officiel et complet)

 

Pas de trace des mots: « Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de regelgeving dit voorschrijft« .  De la pure falsification d’un texte officiel!

Je me demande comment on peut qualifier cela.

5 réflexions sur « L’énorme falsification des textes »

 1. Nu, dan begin eerst maar eens iets aan die regelgeving te doen voordat je begint te orakelen over rechten van degenen die niet zoals u, de Vlaamse meerderheid, is. In Zuid-Afrika was men daar duidelijk in. De machthebbers noemden hun systeem Apertheid. Voerbelangen doet alsof ze, buiten de rascistische vlaamse regelgeving die zij volgt gerekend, de mensenrechten respecteert maar alles is meer waar. Voerbelangen wil dat de franstaligen in Voeren assimileren en stemmen ermee in dat Vlaanderen hen dwingt om Vlaming te worden. Derde rangs Vlaming. Waarom willen Vlamingen in Voeren voor hun gemeente geen tweetalig statuut of de ratificatie van het Eurpese Verdrag ter bescherming van nationale minderheden? Omdat zij in het huidige statuut de beste Vlamingen zijn en de anderen de derde rangs.
  Simple comme bonjour, Huupke. Houd op met die flauwekul en zorg eens voor alle mensen in je dorp.
  Bep Mergelsberg, secrataris PvdA Sittard-Geleen

 2. Mon cher Jean-Louis,
  tu pourrais m’expliquer pourquoi tu ne mentionnes pas le fait que j’ai personnellement fait changer les « … » dans l’article du conseil communal. Après avoir lecture du texte du « petit livre » écrit par des juristes, je me suis aperçu que le commentaire « Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de regelgeving dit voorschrijft » suivait l’article du code européen, mais dans les mêmes caractères que l’article 14. Si tu donnes quelquechose sur ce sujet, il faut donner tout. Cette phrase sur les exceptions se trouve bel et bien dans ce livre et je l’ai copiée en oubliant de mettre les « … » où il fallait les mettre. Ce que j’ai EN PUBLIC et DEVANT LE CONSEIL corrigé! Pas question de falsification, comme tu le prétends. Un homme de ta qualité intéllectuelle devrait compléter son propre texte au lieu de faire semblant que je suis un falsificateur!
  Merci d’avantage, même si tu ne le ferais pas.
  Ce que raconte la « grande Bep » ne m’intéresse pas du tout. Les Fouronnais ont jugé le 8 octobre, aussi sur ma personne. J’ai reçu des compliments de beaucoup de francophones. Je ne me laisse donc pas entraîner par ses idées racistes envers ma personne, ou par ses mots de haine et de désespoir personnels et politiques. Que tout le monde en juge!

 3. Misschien kan dit artikel uit het Verdrag enige klaarheid scheppen?

  Artikel 57 – Voorbehouden

  1. Iedere Staat kan, ten tijde van de ondertekening van dit Verdrag of van de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, een voorbehoud maken met betrekking tot een specifieke bepaling van dit Verdrag, voor zover een wet die op dat tijdstip op zijn grondgebied van kracht is, niet in overeenstemming is met deze bepaling. Voorbehouden van algemene aard zijn niet toegestaan krachtens dit artikel.

 4. Ja, maar waarover oordeelden zij? Voerbelangen heeft hen niet de keuzemogelijkheden met betrekking tot het taalstatuut voor Voeren uitgelegd en zo hebben de Voerenaren zich niet kunnen uitspreken over wat zij dienaangaand willen. En Voerbelangen heeft dat doelbewust achterwege gelaten omdat deze partij hoopt dat de hogere bestuurslagen de verkiezingsuitslag als een oordeel van de bevolking over het taalstatuut van Voeren zou beschouwen.
  Ik protesteer met kracht tegen deze gang van zaken en blijf erbij dat de bevolking geen kans heeft gehad zich over het taalstatuut uit te spreken.

  Gedwongen assimilatie van de Franstalige groep in Voeren aanzien en zwijgen? Nee, dat ligt niet in mijn karakter en meer, beste burgemeester, moet u daar niet achter zoeken. Er bestaan nog mensen die voor rechtvaardige oplossingen bereid zijn om door het stof te gaan. En dàt had u op voorhand kunnen weten, als u over enige mensenkennis had kunnen beschikken.

Les commentaires sont fermés.