Un adversaire en manque d’arguments

Vous avez pu lire différents commentaires que j’ai faits ou que Michaël Henen a faits à propos de VBL et de son chef de file.

Ce dernier semble manifestement manquer d’arguments puisqu’il en arrive à écrire ceci à notre propos sur son site:

NEGATIVISME

Wie gedacht had dat het pure negativisme van Retour na de verkiezingen zou aanzetten tot wat meer denkvermogen, heeft zich nogmaals vergist. Het negativisme van heren zoals M. Henen, A. Wijnants en hun leider Jean-Louis Xhonneux neemt nog driestere vormen aan. Het is gewoon niet te geloven in welk vaarwater die mensen zwemmen. Brutaal, altijd afbrekend en vooral anti alles wat Nederlandstalig is. Uit hun commentaren blijkt meer dan haat en destructie. Ze willen Voeren niet opbouwen. Ze willen enkel maar afbreken. Dergelijke mensen worden dan nog gesteund door Bep Megelsberg wiens haat tegenover de Nederlandstaligen in Voeren al langer gekend was. Maar, wat betekenen uiteindelijk dergelijke randfiguren in het totale leven van onze gemeenschap? Niets, want behalve in hun eigen kleine entourage lukt het niet om enig respect te krijgen. Haat die haast racistische vormen aanneemt tegenover ons is niet wat Voeren verwacht van een oppositie. Wel contstructieve tegenwerking, zonder schelden en « blazé uitspraken » die mij als burgemeester uitschelden voor alles wat stinkt en vuil is. Echt een methode die velen zich herinneren van na de oorlog. Alsof dit nog politiek van vandaag is. Daar is maar één woord voor: DOM!

Sans aucune référence bien entendu. Qu’a-t-il lu? Qu’a-t-il vu? Il accuse et c’est tout, mais on ne sait même pas de quoi il nous accuse.

7 réflexions sur « Un adversaire en manque d’arguments »

 1. Les habitués du phénomène en conviendront : lorsque le Bourgmestre de Fourons est à sec d’arguments, celui-ci vous ressort illico sa recette ancestrale avec, comme leitmotiv :  » Les méchants Francophones veulent détruire tout ce que nous avons construit !  »

  De mannen van vaste gewoontes geven het toe: wanneer de lijst van verkoopargumenten van de Burgemeester van Voeren droog is, ophaalt degene zijn oud recept met het leidmotief: “De valse Franstaligen willen alles afbreken wat we opgebouwd hebben!”

  Monsieur Broers essaie de nous comparer à des vauriens, voire à des racistes alors que son site personnel est l’incarnation même de la ségrégation linguistique. Pourquoi son texte est-il rédigé uniquement en néerlandais, alors qu’il se proclame éternel Bourgmestre de tous les citoyens fouronnais ?

  De Heer Broers probeert ons te vergelijken met gespuis en zelfs racisten terwijl zijn eigen webstek de belichaming van de taalscheiding is. Waarom is zijn tekst uitsluitend in het Nederlands geschreven terwijl hij Burgemeester van alle Voerense burgers zich luid verkondigt?

  Je ne suis pas parfait bilingue et le sieur Broers non plus mais j’essaie de converser avec des néerlandophones de tous horizons parce que je suis tolérant et courtois. Le monologue mayoral du mardi 6 février à l’Administration communale est par contre une preuve de la mauvaise foi crasse du chef de file des Voerbelangen. Jetez donc un œil sur cette page (http://michaelhenen.skynetblogs.be/post/4157187/un-regard-inhabituel-sur-la-personne-qui-se-c) et vous comprendrez la vraie nature du personnage, dont une des autres cordes à son arc est de vous menacer d’une plainte.

  Ik ben geen perfecte tweetalige en de Heer Broers ook niet maar ik probeer met Nederlandstaligen van overal want ik ben verdraagzaam en hoffelijk. De Burgemeesteralleenspraak van dinsdag 6 februari in het gemeentehuis is daarentegen een bewijs van kwade trouw voor de leider van Voerbelangen. Laat u een blik werpen op deze pagina (http://michaelhenen.skynetblogs.be/post/4157187/un-regard-inhabituel-sur-la-personne-qui-se-c) en u zult de echte persoonlijkheid van het personage verstaan. Deze heeft meer dan één pijl op zijn boog: U bedreigen met het gevaar ven een aanklacht.

  Pour information, voici ci-dessous la diatribe de Monsieur Broers traduite en français, puisque celui-ci ne daigne pas vous l’offrir en deux langues :

  Voor informatie is het hieronder het hekelschrift van de Heer Broers in het Frans vertaald, omdat degene verwaardigt zich niet om U deze tekst tweetalig aanbieden.

  NÉGATIVISME

  Celui qui pensait que le pur négativisme postélectoral de Retour (@ Libertés) allait stimuler leur faculté à réfléchir, s’est encore une fois mis le doigt dans l’œil. Le négativisme de personnes telles que Michaël Henen, Armel Wynants et leur chef de file Jean-Louis Xhonneux se présente sous une forme encore plus effrontée (qu’auparavant). La voie qu’ils ont décidé de suivre n’est tout bonnement pas croyable. Brutale, (d’une critique) toujours violente et surtout contre tout ce qui est néerlandophone. De leurs commentaires ressort bien plus que de la haine et de la destruction. Ils ne veulent pas construire (l’avenir de) Fourons. Ils veulent seulement le détruire. Ce genre de personnes est, qui plus est, soutenu par Bep Mergelsberg, dont la haine vis-à-vis des Néerlandophones de Fourons est connue depuis des lustres. Mais que signifient finalement de pareils marginaux dans l’entièreté de notre communauté ? Rien, car hormis dans leur entourage restreint, ils ne réussissent pas à obtenir le moindre respect. (Cette) haine qui prend des proportions presque racistes par rapport à nous ne représente pas ce que Fourons attend d’une opposition (politique). (Mais) bien une opposition constructive, sans prise de bec et de « jugement blasé », en me traitant en ma qualité de bourgmestre de tous les noms d’oiseau. Telle une méthode dont beaucoup se souviendront comme la période qui a suivi la guerre. Comme si cela représentait encore la politique d’aujourd’hui. Il existe un seul mot pour cela : STUPID(IT)E !!!

  Compliment réciproque, Monsieur Broers !!!
  Wederkerig compliment, Mijnheer Broers!!!

 2. Ik ben het helemaal met Michaël Henen eens en daarbij ben ik geschrokken toen ik zag dat deze tekst inderdaad op de site van burgemeester broers staat. Bestaat er geen gedragscode voor burgemeesters? Zij hebben toch een voorbeeldfunktie in de samenleving? Ik vind die tekst onverantwoordelijk en de absolute limiet. Dit kan echt niet.

  Zoals u goed van het nederlands in het frans kunt vertalen kan ik dat van het frans naar het nederlands. Maar uw actieve nederlands is beter dan mijn actieve frans. Zodus mijn verontschuldigingen dat ik hier meestal alleen in het nederlands schrijf, een taal die ook de mijne is en die van mijn zoon, want hij spreekt geen dialekt.
  En ik garandeer u meneer broers dat ik van mijn zoon houd, zoals alle moeders hun kinderen liefhebben.

 3. Si une opposition ne peut critiquer ce que la majorité entreprend, surtout lorsqu’il existe des lacunes flagrantes (voir le portail communal, l’application de la nouvelle législation concernant la consultation des documents afférents aux points de l’ordre du jour du conseil communal et la courtoisie qui devrait aller de pair, la culture au point mort…), alors ce n’est plus une opposition mais bien une maigrelette repérsentation politique. Faut-il que nous nous transformions en bouffons du Roi et faire des tours pour Sa Majesté de Fouron ?

  Arrête de te foutre du monde, Huub !!!

 4. Avez-vous bien lu la petite phrase du Bürgermeister?

  « Echt een methode die velen zich herinneren van na de oorlog. »

  Dat ene zinnetje zegt alles…

  Ou comment Huub Broers s’assimile lui-même aux collabos flamingants de la deuxième guerre mondiale – et contre lesquels une répression était menée à juste titre.

 5. La vérité qui fait peur? La vérité qui choque? Essayez alors de me combattre avec une opposition originale et sublime. Et pour la grande dame: sur mon site personnel, j’écris ce que je crois devoir écrire et surtout ce que j’entends des gens. Enfin, ne me dites pas qu’un gars comme Michael Henen n’a pas d’autres moyens pour se défendre. Je crois qu’il est plus intélligent que ses textes me font croire.

 6. ben gisteren stom gevallen en heb mijn rechterarm zwwar gekneusd; kan niet schrijven; zal een weekje rust moeten betrachten;
  wat broers schrijft is niet wat voerenaren over elkaar denken; als u dat hoort, burgemeester, dan praat men u naar de mond in de hoop op voordeeltjes allerhand;

  een plerierige carnaval toegewenst

 7. Monsieur Broers,
  Pour lancer de telles accusations, il faut au moins les baser sur des faits. Rien dans vos propos n’indique des faits précis.
  « Brutaal », « haat », « dom »…
  « Methode van na de oorlog »… A propos, avez-vous entendu parler de l’étude publiée cette semaine? Les secrétaires généraux incriminés avaient les mêmes paroles que vous à la bouche: « La loi, c’est la loi ».
  A l’occasion de cette publication, le DEVOIR DE DESOBEISSANCE a été rappelé. Votre famille, même flamande, s’est illustrée dans ce devoir de désobéissance, comme vous aimez à le rappeler (ça ce sont des faits!). Il faudrait peut-être en prendre de la graine.

Les commentaires sont fermés.