Nouveau monument sur la place de Fouron-le-Comte

waggeler

 

Pendant l’inauguration de la place de Fouron-le-Comte, l’administration communale y a également inauguré un monument en bronze à l’occasion du 44ème anniversaire (4 X le chiffre carnavalesque 11) de la société de carnaval « De Waggelere ». Le monument est placé sur le trottoir devant l’ancienne habitation de M. Jef Huynen, auteur-compositeur de musique de carnaval, qui est lui-même âgé de 88 ans!

 

20070713_001_4x4

 

Ce n’est pas de politique? Et la petite plaque unilingue sur laquelle figurent les noms de deux candidats VBL?

Ils ont peut-être surtout voulu inaugurer la place et ses drapeaux:

 

20070713_005

 

 

 

15 réflexions sur « Nouveau monument sur la place de Fouron-le-Comte »

 1. Maar zoals openlijk langs de Vlaamse kant wordt gezegd: als Jef Huynen niet ‘t fiat van Broers gehad had, had hij op sociaal kultureel vlak nooit iets kunnen bakken in Voeren. Jef Huynen heeft vooraf aan Broers duidelijk gemaakt dat hij zijn populariteit in sociaal-kulturele middenveld NOOIT zou gebruiken om daar zelf – met zijn politieke ideeën die afwijken van de uwen, meneer Broers – politieke macht of munt uit te slaan. Dat er nu twee leden van Voerbelangen opstaan zegt niks over het vorige. De eerste is Broers zelf en de ander is d’r eentje die toch geen gevaar vormt. Dàt zat bij Jef Huynen anders ineen. Voor hem was Broers’ woord geen wet totdat hij inzag dat daar toch niks tegen te doen was en besloot in Voeren te blijven.

  En nogmaals met alle respect voor Jef Huynen, maar ok zijn keuze is niet de mijne ook al herken ik me wel in zijn stijl.

 2. Beste mensen

  Dit monument werd al in 2001 ingehuldigd en stond wat verscholen in een hoek van de post en het plein. Het is eigendom van de Waggelerre en wij hebben het nu de waarde gegeven dat het verdient.
  Wat Bep schrijft is klinklare onzin. Jef Huynen is mijn oom en een zeer overtuigde Vlaming. Veel meer dan jullie denken. Tijdens de oorlog gedeporteerd en erna toch vergevingsgezind! Dat is Jef Huynen. Jef Huynen werd op 26 mei 87 jaar. Wat Bep schrijft is dus onzin in het kwadraat, vermenigvuldigd met het kwadraat van een miljoen. De man stond voor de oorlog aan de wieg van het Voerens toneel, droeg samen met mijn vader en vrienden gedurende meer dan 50 jaar de harmonie, is overal in Limburg (aan beide zijden) gelauwerd voor zijn verdiensten in het culturele leven en is vooral ook de stichter van de Waggelerre. Jef leeft met hart en ziel voor onze cultuur en taal. Vanuit het dialect is het Nederlands zijn absolute moedertaal. Als Belg die in Nederland opgroeide droeg hij een grote liefde voor het taalgebruik in zijn hart. Hij leerde mij Vlaamse gedichten opzeggen en Vlaamse liedjes zingen. En dan zou ik hem mijn fiat moeten geven. Toen ik de gemeentepolitiek inging had de man al 60 jaar loopbaan in zijn sector erop zitten. Samen met Jef (wij schreven samen de tekst) hebben we beslist dat iemand die een politiek mandaat opnam geen lid meer mocht zijn van de carnavalvereniging. In 1963 was ik de allereerste Jeugdprins van Voeren (toen enkel een CV in SGV) en in 1977 werd ik de « grote Prins », zoals ze in ons dorp de prins van de volwassenen noemen. In 1982 kandideerde ik voor de gemeente en volgde ik de statuten van onze vereniging. Zonder de vereniging af te vallen. Zo zie je mij nog steeds voor haar als jury zetelen, presenteer ik een en ander, maar ben ik geen bestuurslid meer. Jef Huynen kon niet open de politiek in. Zijn schoonbroer, mijn vader dus, was de eerste man van Voerbelangen en wegens wettelijk verbod konden ze nooit samen zetelen. Daarom steunde hij met hart en ziel van in de coulissen. Bep. Zijn ideeën liepen volledig gelijk met die van pa en van mij. We hebben samen uren over strategieën gesproken en hij en tante waren van de meest geëmotioneerde mensen toen ik burgemeester werd. In 2001 stond zijn kleindochter Shanti er ook al op en toen was er nog geen sprake van dat ze de politiek in ging. Behalve dan dat ze in ons bestuur zat en haar grootvader haar volop steunde. Met tranen in de ogen vertelde hij mij dat hij fier was op zijn kleindochter. Shanti is nu eerste opvolger en ze zal er komen. Wij vormen geen bedreiding voor elkaar want we gaan er samen voor. Jef heeft nooit overwogen om weg te gaan uit Voeren.
  Dat Bep zich herkent in de stijl van mijn oom is eerder een belediging voor hem. Daar ben ik zeker van.
  Dit standbeeld is dus geen politiek. Het is wel een schande dat men er politiek van maakt.

 3. Als trouwe lezer van deze weblog heb ik lange tijd geaarzeld kommentaar te geven op hetgene op dit forum verkondigd werd. Als liefhebber van de streek en zijn mensen , als trouwe bezoeker aan de Voerstreek en als psycholoog in mijn profane hoedanigheid, probeer ik de voorgeschotelde overpeinzingen in te schatten. De ingezonden kommentaren probeer ik in voorafgaande hoedanigheden dan ook in te kwalificeren. De ene keer als liefhebber van de streek, de andere keer als trouwe bezoeker, maar hoe kan het ook anders ook als psycholoog. Het moet mij van het hart dat aangaande de commentaren van mevrouw Mergelsberg, ik deze herhaaldelijk plachtte te scharen onder de twee eerstgenoemde. Allengs echter bekruipt mij het gevoel dat mevrouw Mergelsberg ondergebracht moet worden in mijn profane interesseveld. Haar commentaren evolueren steeds meer en meer naar een pathologisch repetetief gedrag. Wat er ook geschreven wordt, of het nou over hazelmuizen gaat of over dhr Jef Huynen, niets evenaart de schijnbaar traumatische ervaringen van mevrouw Mergelsberg. Ik vindt het buitengewoon dapper van meneer Broers dat hij steeds op diplomatieke manier ingaat op de commentaren van mevrouw Mergelsberg. Het zou echter het ware debat op deze weblog ten goede komen indien meneer Broers niet meer zou ingaan op het uitgekauwde relaas van mevrouw Mergelsberg, en slechts zou reageren op de politieke statements , daar waar deze weblog schijnbaar voor bedoeld is.

  Arnaud Vandermaele

 4. Voerenaren weten al wat langer dan vandaag dat zogenaamd deskundigen uit de schuif getrokken worden, als er een mankement aan gezag is. U mag zich voortaan in die categorie rangschikken wat mij betreft.

  Ik ken Jef Huynen al heel lang en hij is een man met karakter en met een zeer goed verstand, die zijn keuzes in zijn leven gemaakt heeft. En juist dat doe ik ook, maar dan op mijn manier.

  Denkt u nu werkelijk, dokter Vandermaelen, dat Voerenaren niet in staat zijn om door uw pseudo-jargon heen te prikken en te zien wat u werkelijk doet: n.l. mij als persoon onderuit halen ZODAT mijn politiek standpunt niet meer geloofwaardig kan zijn?

  Daarom een herhaling daarvan:
  Franstalige Voerenaren hebben recht op een Europees statuut als nationale minderheid in Vlaanderen, net zoals de Friezen dat in Nederland hebben, meneer Vandermaelen. Zodat de franstalige mandatarissen hun taal kunnen spreken tijdens de gemeenteraadszittingen en alle franstaligen in Voeren hun volle politieke rechten kunnen genieten die eigen zijn aan een democratische rechtsstaat. En wanner dàt niet mogelijk is dan splits Voeren maar tussen Sint-Marten en ‘s Gravenvoeren, en Ottegroven bij Sint-Marten, want juist dààr ligt de Taalgrens, meneer.

 5. Ik kan de heer vandermaele volgen en zal vanaf nu dus proberen om mij enkel nog met politieke items bezig te houden.
  Vandaag las ik dat onze collegae van Retour Voeren op de agenda van de regeringsonderhandelingen willen brengen. Wat hen niet lukte met hun moederpartij zou nu dus wel moeten lukken met mijn moederpartij. We zullen zien wie aan het juiste en het langste eind trekt. Ik ben er voorstander van dat Voeren rustig verder zijn gang gaat zoals we dat de laatste 6,5 jaren konden doen: zonder te veel pers, zonder commotie en daardoor met heel veel tijd voor begrip en werken aan eigen gemeente. Laat dat het doel zijn van al die gelukkige Voerenaars die dat ook uitten bij de vorige verkiezingen. Mij lijkt dat de relevantie van aan politiek doen. Zeker niet de spinnijdige woorden die op haat en wraak uit zijn.
  Toch even deze persoonlijke ertussen! Bep kent Jef Huynen al heel lang. Wel Bep, ik langer. Want ik ben ouder dan jij en groeide bij hem thuis, met zijn kinderen en onze vrienden op. Of het moest zijn dat jij als buitenstaander mijn familie beter kent dan ikzelf. Dan wil ik zeer nederig mijn petje voor je afnemen. Oh ja, als ik dan toch iets wil bewijzen: mijn vader was peter van zijn jongste en zijn vrouw was meter van mijn zus. Gewoon om even te laten zien dat we bij elkaar horen en dat « nonk Jef » wel duidelijke ideeën over maatschappij en politiek zou kunnen hebben. Als ik je nu nog zeg dat ik een stuk van mijn overtuiging ook van hem meekreeg, dan zou het toch nog eens kunnen dat wij mekaar beter kenden en aanvoelden. Maar kom, ik wijk politiek af en probeer dat niet meer te doen.

 6. Oet dier ug noe koppieng uever maekt.
  Dat monnemaint van « der WAGGELER » es eng iedej va mig in der ‘a loap no 4×11 jaor .
  de vereniging kv de Waggelerre groave ve Voere te gieve wat ze verdeende en de tradiche va de volkscultuur vastenoavend i Voere te loate waerdeare.
  Dat bie eeder monnemaint ene pieter en mieter huurt es niks noews.
  De keuze die ig maekde vur pieter en mieter wéé geat gedoewe haed vur der karnaval i Voere zoonder zich doabie te verrieke. mus de vereniging zich poletiek aagetrokke vuelle da zou der optocht aanders zie es dat déé noe es gezieje dat van ueveraal wiegel en groepe koeme zoewael oet ned. limburg es belch limburg en walonieje.
  Vastenoavend es éé van de oadste volksfeeste oet ooze striek van ééder éé vuer ééder éé en wat ig doa nog ‘t schoenste ‘a vind es dat dat allemoal in oos schoen voerens plat geat
  René Huynen karnavalist

 7. Pour l’observateur extérieur que je suis, plurilingue, attentif et astreint à un devoir d’objectivité (ce qui ne veut pas dire indifférence), les commentaires entourant ce sujet, placé sur un blog francophinissime fouronnais sont particulièrement intéressants: tous en néerlandais, sauf le dernier, en patois que je comprends beaucoup plus difficilement, mais dont je parviens à saisir le sens. Si besoin en était, voilà la démonstration du caractère extrêmement particulier de cette région; de sa richesse aussi. Voilà pourquoi, peut-être, feu Gaston Eyskens parlait d’un « jardin extraordinaire de la politique belge »? Et le problème, peut-être, est que les jardiniers politiques, pas plus que les jardiniers amateurs, s’y connaissent rarement en plantes extraordinaires…

  Avec le clin d’oeil d’usage….

 8. Il semble que la commune ait fait l’acquisition d’un lot de drapeaux allemands puisque encore une fois le drapeau belge ne « se tient pas droit »… ou peut-être Voerbelangen ne sait-il pas comment faire?

 9. Pauvre gars, ce monsieur Wijnants. Il ne sait même pas que les couleurs du drapeau Allemand sont noir, rouge, jaune et pas noir, jaune, rouge comme le drapeau Belge. Pas moyen de se tromper pour ceux qui le savent. Les écharpes des bourgmestres Belges ont aussi les couleurs horizontales comme ce drapeau. Qu’on trouve d’ailleurs dans plusieurs communes. Et on est obligé de la porter de cette façon! Où est donc votre remarque?

 10. Il y a ceux qui en sont pourvus et ceux qui en sont dépourvus mais essayent contre vents et marées d’en faire… Pour votre info monsieur le bourgmestre huub broers je n’ai pas eu besoin de votre leçon de droit constitutionnel la dernière fois je n’ai certainement pas besoin de votre leçon sur le drapeau allemand-belge cette fois. Ma remarque portait sur « l’horizontalité » des bandes et jusqu’à nouvel ordre et même si l’écharpe mayorale est une représentation du drapeau belge, j’ose espérer que le drapeau belge en lui-même doit encore apparaître avec des bandes verticales…
  De plus, il ne m’a pas semblé voir le lion flamand apparaître couché comme dans un transat sur la digue d’Ostende, étonnant…
  J’ai 2 suggestions pour vous, à vous de choisir : vous pouvez toujours faire qq travaux supplémentaires sur votre belle place de FLC (au point ou nous en sommes) et donner une inclinaison de 45° au poteaux des drapeaux…ou bien signaler qu’il est un peu stupide de prévoir des drapeaux qui apparaissent de cette manière…De manière plus générale, vous êtes toujours aussi légaliste (« je suis obligé de faire comme ça », « c’est la loi » et blablabla) surtout quand ça vous arrange mais cela doit parfois être frustrant de devoir respecter la loi alors que l’on voudrait faire tant de choses de manière différente…Je compatis vraiment à votre souffrance…

 11. Vu le 21 juillet: le drapeau Belge verticalement placé à plusieurs endroits à Fouron-le-Comte. Quelqu’un m’a fourni des photos. Ouf José!

 12. … énorme entre placer un drapeau à la fenêtre ou à la façade de sa maison ou de son appartement (donc au PRIVE) ou le mettre à des endroits connus comme étant officiels : communes, provinces, régions, etc. (donc PUBLICS).

  Voilà la différence. Ouf Huub !!!

 13. Les photos c’est sûrement comme les PV, on en parle beaucoup mais on ne les voit jamais … De toute façon, là n’est pas la question, les privés font effectivement ce qu’ils veulent avec les drapeaux. Si demain il me plait d’arborer un lion flamand avec des oreilles d’âne un string léopard et une jupiler (de Jupille) à la main, rien ne m’en empêche…Par contre, les organes officiels doivent respecter certaines règles… Mais vous faites avec le matériel que l’on vous fournit n’est-ce pas? monsieur le bourgmestre? étonnant dès lors que le lion flamand ne soit pas en mauvaise posture, vous auriez certainement demandé d’autres drapeaux si tel avait été le cas…

 14. Dear Sir or Madam,

  I got your contact information from internet and knew you are one of the largest importers for indoors and outdoors products, which may be
  within the scope of our business.

  Take this opportunity, we would like to introduce ourselves as a professional flagpole manufacturer with more than 5 years experience in
  South China. Our factory is located in Xiamen city, it is close to Xiamen port and enjoys excellent geography advantage and convenient
  traffic.

  We make a wide variety of flagpoles, for example, Cone Tapered Aluminum/Steel Flagpole, Sectional Aluminum/Steel Flagpole,
  Outdoor Flying Banners, Telescopic Flag Pole Kit and so on. These products are widely applied to enterprise, institutions, bank, hotel,
  villa, market, etc.

  We would also like to make products according to clients requirements. In order to give you an exactly offer, we generally need to know the following details:
  – size of flag pole, top diameter, bottom diameter
  – material desired, aluminum or stainless steel, wall thickness
  – type of flag pole, whether cone tapered or sectional
  – ground sleeve or base plate
  – quantity needed
  Submitting your drawing will help us in our calculations.

  For further your understand of our products, please visit flag pole website http://www.flagpole86.com
  Our products have won good reputation at home and abroad with their good quality. We take much more attention on quality control and have
  invested a lot in products quality control, we do not allow any defect products out of our factory. Except that, we pay great attention in
  the communication with our clients. We stick to Good Quality, Reasonable Price, Reliable Service, Fast Reply!

  By the way, we are not only a professional manufacturer, but also an excellent international trader. Therefore, for your convenience, we
  not only can make your target products, but also can help you to find the best suitable supplier according to your request on the other
  fields. With your trust and our excellent technology and service, we believe that in the near future we can cooperate very well.

  Should you have interest of items mentioned above? Kindly let us know by return mail. For getting all the detailed information, please do
  not hesitate to contact us.

  Sincerely, looking forward to hearing from you soon!

  Best Regards,
  Ms.Eileen

  XIAMEN SHIYUAN INDUSTRY AND TRADE
  Showroom: http://www.made-in-china.com/showroom/shiyuan2319
  Website: http://www.flagpole86.com
  Tel: 86-592-5133727
  Fax: 86-592-5133727
  MSN: deng_eileen@hotmail.com
  Email: sales@flagpole86.com
  chinaflagpole@gmail.com

 15. We make a wide variety of flagpoles, for example, Cone Tapered Aluminum/Steel Flagpole, Sectional Aluminum/Steel Flagpole,
  Outdoor Flying Banners, Telescopic Flag Pole Kit and so on. These products are widely applied to enterprise, institutions, bank, hotel,
  villa, market, etc.

  We would also like to make products according to clients requirements. In order to give you an exactly offer, we generally need to know the following details:
  – size of flag pole, top diameter, bottom diameter
  – material desired, aluminum or stainless steel, wall thickness
  – type of flag pole, whether cone tapered or sectional
  – ground sleeve or base plate
  – quantity needed
  Submitting your drawing will help us in our calculations.

  For further your understand of our products, please visit flag pole website http://www.flagpole86.com

Les commentaires sont fermés.