Blog

De site van de gemeente Voeren/Fourons.

 

De gemeente Voeren is wettelijk verplicht om alle openbare bekendmakingen in de twee talen (Ned./Fr.) te verspreiden. Daarom is ook de site van de gemeente Voeren/Fourons tweetalig.

Onder de kop bestuur schrijft Huub Broers echter dat de Franstaligen aan het bestuur uitdrukkelijk moeten vragen om in hun taal geholpen te worden, dat dit een bijzonder recht zou zijn en een uitzondering op de regel.

Deze bewering is dus een flagrante leugen en wel op zo’n manier gepresenteert – n.l. tweetalig – dat Broers zichzelf wel aan de wet houdt. Zo voorkomt hij een gegarandeerde veroordeling voor het verstoten tegen de taalwetten. Een dergelijke uitspraak van de rechter zou in één klap openlijke duidelijkheid verschaffen over de rechten van Franstaligen. En dàt past Broers blijkbaar niet zo goed in zijn kraam.

Broers schrijft verder dat mensen van alle culturen en talen welkom zijn in de gemeente Voeren. Ontgaat hem misschien dat de meerderheid van de autochtone bevolking Franstalig is, er al hun hele leven woont – zoals hun voorouders voor hen – in Voeren thuis is en dus absoluut geen welkom behoeft ?

En wat in deze context te denken van de volgende feiten.

Wanneer je de Franstalige optie van de site aanklikt en verder op service communales en je veux batir klikt, dan krijg je under construction met een Vlaams digitaal adres in beeld.

Meneer Broers, voor het geval dat u het zelf niet meer in de gaten heeft : u zweeft ! Pas maar op dat u niet te pletter valt bij de volgende verkiezingen want de Voerense kiezers gaan bepalen wat die under construction juist gaat inhouden.

Ik kan alleen maar hopen dat zij zich dat voldoende realiseren want over Voeren is nooit een akkoord geweest. (Uitspraak van Johan Vandelanotte, SP.a ofwel de Vlaamse sociaal-democraten).

 

La démocratie exige la vertu !

 

Bep Mergelsberg, secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Sittard-Geleen. 

 

Rondzendbrieven

 

De Franstaligen in Voeren krijgen dus binnenkort voor het eerst een Nederlandstalige oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze kunnen een Franstalige aanvragen. Tot voor een aantal jaren kregen zij gewoon een Franstalige oproep.

 

Deze verandering kadert in het Vlaamse uitdovingsbeleid in zake de faciliteiten voor Franstaligen in de taalgrensgemeente Voeren. De Vlaamse ideologie (Vlaanderen is één-talig Nederlandstalig) wordt in de vorm van decreten (wetten op het Vlaamse niveau), de zogenaamde Rondzendbrieven, gegoten en het ontmoedigingsbeleid dat daaruit volgt maakt keer op keer duidelijk dat Vlaanderen blijkbaar liever geen autochtone Franstaligen op haar grondgebied heeft. De Franstalige Voerenaren willen dat die Rondzendbrieven naar de prullenbak verhuizen.

 

De meerderheid van de Belgische bevolking in Voeren is Franstalig en zij beleven deze Rondzendbrieven terecht als pesterij. De gewone Vlaamse Voerenaar vindt die Rondzendbrieven ook nergens goed voor. Burgemeester Broers zegt in een van zijn vorige reakties dat hij als bestuurder niet altijd ‘ja’ kan zeggen.

Ik ben het voor een keer helemaal met hem eens. Een verstandige burgemeester, die niet toelaat dat Vlaanderen een groot deel van de bevolking van zijn gemeente pest en dus ‘nee’ zegt tegen een hogere overheid, is in Voeren inderdaad op zijn plaats.

 

Of wil Broers alleen ‘nee’ verkopen aan Voerenaren en durft hij dat niet aan Vlaanderen te zeggen ? Ik blijf dat vreemd vinden, want hij is toch door Voerenaren verkozen om de gemeente te besturen. Hij is toch niet door de Vlaamse overheid in deze taalgrensgemeente geplaatst om het Vlaamse uitdovingsbeleid te realiseren.

 

Broers is verkozen door Vlaamse Voerenaren en Nederlanders. Ja, door Vlaamse Voerenaren die de bovengenoemde Vlaamse Rondzendbrieven niet nodig vinden en er blijkbaar nu pas beginnen achter te komen dat de faciliteiten dus altijd al alleen voor de burgers golden en niet voor de Franstalige verkozenen. Zij zeggen dit niet juist te vinden. Zij weten dat Franstaligen onder de 40 geen Nederlands kennen.

 

Ik kan echt niet anders dan concluderen, dat Broers zijn achterban niet volledig en niet juist informeert en dus stemmen krijgt voor een taal-beleid dat door zijn achterban, als deze daarover wel geïnformeerd wordt, niet gedragen wordt.

Elke burger moet goed beseffen dat een politicus niet verplicht is om de burger juist en volledig te informeren. Het is aan burger om de daden van degene waarop hij stemt goed in de gaten moet houden. En het is aan de burger om aan het eind van de rit de evaluatie te maken. Wanneer de kandidaat van zijn keuze aan de verwachtingen voldoet, stem je weer op hem. Wanneer dat niet het geval is, moet je een andere keuze maken.

 

In Voeren is de evaluatie van de verkozen mandatarissen veel ingewikkelder dan in een gewone Vlaamse, Waalse of Nederlandse gemeente. De burger moet naast het beoordelen van het gemeentelijk beleid van de meerderheidspartij Voerbelangen ook een evaluatie van het overheidsbeleid van Vlaanderen t.a.v. de Franstalige minderheid maken. Welke keuze moet je maken als je enerzijds vindt dat Voerbelangen een goed gemeentelijk beleid gevoerd heeft als je anderzijds wel grote problemen hebt met de pesterijen van de Vlaamse overheid naar de Franstalige mede-burger toe ? Ik heb, als sociaal-democraat, mijn gekende keuze gemaakt en wel omdat de Vlaamse taalpolitiek zwaar onder druk staat van het Vlaams Belang, de extreem-rechtse partij die een kwart van de Vlaamse stemmen heeft.

 

Burgemeester Broers is geen enkele keer op deze weblog ingegaan op de inhoud. Broers wil zelf dus niet informeren over zijn CD&V (Christendemocraten)/NVA(Extreme Vlaamse Nationalisten) taalpolitiek. Weet hij dat een groot deel van zijn eigen achterban zijn taalbeleid nooit zal belonen met een stem zo gauw hij daar ronduit voor uitkomt ? Zolang hij erover zwijgt, kan hij erop hopen dat de Vlamingen en de Nederlanders het werkelijke probleem in Voeren ‘vergeten’ en om andere redenen op hem of zijn partij stemmen.

Ik blijf deze weerzinwekkende en huichelachtige volks-verlakkerij ronduit afkeuren.

 

Burgemeester Broers, you may fool all the people some of the time ; you can even fool some off the people all the time ; but you can’t fool all the people, all the time ! 

 

Bep Mergelsberg, secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Sittard-Geleen.

Une brimade de plus = Nog een pesterij !!!

—————————————————————————-

Le ministre M. Keulen répète (dans trois circulaires publiées le 26 juillet 2006) que les convocations pour les élections doivent être envoyées obligatoirement en néerlandais. Et il se base sur un arrêt du conseil d’état (flamand, évidemment) du 23 décembre 2004.

Bizarre, les arrêts du conseil d’état du 23 décembre 2004 ne concernent pas Fourons, mais les légistes flamands et les chambres flamandes du conseil d’état prétendent tirer un régime juridique complet, consacrant peu à peu l’unilinguisme le plus absolu, de l’article 4 de la Constitution, en méconnaissant d’autres dispositions consititutionnelles et légales également respectables, en particulier l’article 129, § 2, qui exclut des la compétence des Communautés l’emploi des langues dans les communes à statut spécial et qui « bétonne », depuis 1988, leur régime linguistique.

C’est la légitimité même du Conseil d’Etat qu’il faut remettre en cause; cette juridiction dysfonctionne à répétition.
En effet, c’est un étrange état que celui qui assigne au plaignant son adversaire comme juge: où est le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial? Pourtant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permettent à son premier président, sur l’avis du conseiller rapporteur ou de l’auditeur général, de confier l’examen des affaires qui mettent en cause l’unité de la jurisprudence à l’assemblée générale, linguistiquement paritaire: cela ne s’est plus produit depuis vingt ans quand il s’agit des droits des Francophones! (Et cela conduirait probablement à l’implosion du Conseil d’Etat).
Sous le IIIe Reich, les juges foulaient aux pieds les lois écrites et les principes généraux du droit au nom de l’idéologie; les lois étaient modifiées ou supprimées du jour au lendemain par des simples circulaires ou des avis publiés dans la presse. Toutes proportions gardées, le gouvernement flamand, qui modifie la loi par des circulaires, et les chambres flamandes du Conseil d’Etat, qui créent un droit nouveau de toutes pièces au nom des intérêts de la nation flamande, se comportent-ils vraiment différemment? La Flandre, gangrenée par la fascisation ordinaire, a-t-elle encore besoin d’un parti ouvertement fasciste?
*
Telle est la question que le RWF posait très justement en conclusion à son dossier sur les arrêts du 23 décembre 2004 du Conseil d’Etat refusant d’annuler les circulaires Peeters et Martens.

Retour aux Libertés souhaite une campagne digne et propre

Dans un tract distribué il y a quelques jours, VOERBELANGEN accuse RETOUR AUX LIBERTES d’avoir organisé une NUIT DE BARBOUILLAGE, en écrivant « j’appelle aussi les politiciens et leaders de l’autre parti à mettre fin à ces choses« .

 
Réunis hier soir, les membres de RETOUR AUX LIBERTES ont exprimé leur souhait unanime d’une campagne digne et d’un affichage propre. Ils ne réagiront donc pas davantage à cette initiative qu’ils prennent pour une provocation organisée par des partisans de la branche dure flamande.
Ils ont chargé José Smeets de signer un accord avec Huub Broers pour que les deux partis s’engagent fermement à mener campagne dans la dignité et en respectant la propreté et la propriété publiques.

 

Pour qui se prennent-ils, ces huit là?

Ils sont 8. A 8, ils sont évidemment la majorité d’un conseil communal composé de 15 personnes.

 

Mais au fond, que représentent cette dame et ces 7 messieurs par rapport aux générations de gens de Teuven, Rémersdael, et Fouron-Saint-Martin qui ont constitué ce patrimoine de 274 ha 68 a 56 ca au cours des siècles au Bois Rouge, à Veurs et à Teuven?

 

Le 17 janvier 2002, le conseil communal a pris acte de la vente de 274 ha 68 a 56 ca de bois communaux fouronnais pour une somme de 5.642.962,60 € (ou 227.633.550 francs belges) au Ministère flamand de l’Agriculture.

 

Les 8 qui ont pris la décision sont 2 habitants de Mouland (Duijsens et Herens, pas un hectare en cause),  Fouron-le-Comte (Broers, Walpot et Ernon, pratiquement rien non plus), une Ostendaise de Fouron-Saint-Pierre (rien non plus), Nyssen de Fouron-Saint-Martin et Aussems de Teuven. Donc 2 représentants des villages concernés ont pris la décision. Pas un rémersdaelois n’a participé à la décision, alors que Rémersdael avait apporté un tiers de ces bois dans le patrimoine communal à la fusion.

 

En fait, avez-vous remarqué le poids de Mouland dans cette majorité communale ? Duijsens et Herens y habitent, mais Walpot et Aussems y ont leurs attaches et y sont encore actifs.  

 

Autre ironie de l’histoire : Rémersdael s’est séparé de Hombourg en 1853 à cause de ces mêmes bois. La vente des bois n’entrainerait-elle pas le retour de Rémersdael à Hombourg ?

 

Benoît me suggère une autre ironie du sort : la recette a été utilisée pour refaire la place de Mouland et peut-être celle de Fouron-le-Comte. 

Ouverture réelle

Contrairement à mon bourgmestre qui la prêche, mais ne la pratique pas, je suis pour l’ouverture et je la pratique. Je publie donc sur ce site un article en néerlandais qui s’adresse plus particulièrement à nos concitoyens néerlandais.

NEDERBELGEN.

 

De Limburgse gedeputeerden Sleypen (SP.a) en Eurlings (CDA) vinden dat de Nederlanders, die in België wonen, meer gebruik moeten maken van hun recht om te stemmen voor de Belgische gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ik ben het natuurlijk met hen eens maar in de kwestie Voeren wil ik de Nederlanders toch nog eens op het hart drukken dat ze zich goed moeten informeren over wat ze daar eigenlijk aan het doen zijn.

 

De lokale verkiezingen in 2000 hebben aangetoond dat de machtswissel in het voordeel van de Vlaamse partij Voerbelangen te danken was aan de 20% Nederlanders die voor het eerst mocht meestemmen. Voor de OCMW-raad mochten de Nederlanders niet meestemmen en in dit bestuur bleef de meerderheid als voorheen in handen van de Franstaligen.

Dit politieke signaal is door de Belgische overheid goed begrepen en in 2002 werd het Europese Raamverdrag ter bescherming van minderheden en talen ondertekend. Vlaanderen echter, weigert – onder druk van het extreem-rechtse Vlaams Belang dat een kwart van de stemmen heeft – dit verdrag te ratificeren, waardoor het niet uitgevoerd kan worden en de Franstaligen in Voeren niet tot hun recht komen.

 

Ter verduidelijking, een vergelijking met de Nederlandse situatie. Het Fries is in Nederland door dit verdrag beschermd. Het Fries is in Friesland, naast het Nederlands, ook bestuurstaal.

De Franstalige gemeenteraadsleden moeten in Voeren tijdens de gemeenteraad het Nederlands gebruiken en wanneer ze dat niet kunnen is er formeel niets gezegd. En dàt in een gemeente waar de Franstaligen onder de 40 jaar, die ook in dit dorp geboren en getogen zijn, op wat uitzonderingen na ééntalig Franstalig zijn.

Sinds jaar en dag kunnen Voerenaren de taal in de rechtspraak, en daaraan vastgekoppeld de plaatsen Verviers of Tongeren, zelf kiezen. Na lezing van « Rechtszekerheid voor de anderstalige rechtszoekende » door Vanden Bosch, zou ik daar zeker nooit vanaf willen stappen.

De Franstaligen in Voeren krijgen als gevolg van het regionaliseren van de gemeentewet, sinds 2003 een Nederlandstalige oproep om te gaan stemmen, met alle nefaste gevolgen voor o.m. het vertrouwen in de politiek vandien.

 

Het argument van Sleypen om te gaan stemmen, n.l. dat je dan als Nederlander in België de programma’s van de regionale TV-zenders via de kabel kunt bekijken, is onnozel en schromelijk achterhaald. We kennen tegenwoordig satelietverbindingen, schotels, het internet, de wikipedia’s en vooral kranten, meneer Sleypen. Iedereen kan zich vrij informeren.

Om ons te informeren hebben wij de democratie dus niet meer nodig, maar voor een fatsoenlijk statuut voor de Franstalige autochtone meerderheid van de bevolking in Voeren blijkbaar wel.

 

In de beschermde beslotenheid van het stemhokje is iedereen, overal en altijd persoonlijk verantwoordelijk voor zijn keuze. Ook in Voeren.

 

Bep Mergelsberg,

Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Sittard-Geleen.